Haşr-i cismanî tabirini Üstadımız devamlı kullanmaktadır. Cismanî ise; ruhanî diyenler bu gaflete nasıl düşmüş olabilirler?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Haşrin cismanî değil ruhanî olduğunu iddia edenler; genelde felsefenin ve determinizmin tesirinde kalan, imanı zayıf ehl-i dalalet olan reformistlerdir.

Materyalist felsefenin tesirine giren bu kimseler, her şeyi sebep/netice içinde açıklamaya çalışıyorlar. Bu yüzden de akıllarının almayacağı meseleleri kabul etmekte zorlanıyorlar. Mucize, keramet, cismanî haşir gibi şeyleri inkâr etmelerinin temelinde bu bakış açısı hâkimdir.

Halbuki kâinatta sebepler zincirini kuran Allah’ın, bunu pekâlâ kaldırmaya da gücü yeter. Bu yüzden cismanî haşir olmaz, mucize mümkün değildir demek; -hâşâ- Allah’ın sonsuz kudretine acizlik isnat etmek gibi büyük bir cinayettir.

"O Vâhiddir, Ehaddir. Her şeye kàdirdir. Hiçbir şey Ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar Ona kolaydır. Cenneti halk etmek, bir bahar kadar Ona rahattır." (Yirminci Mektup, Onuncu Kelime)

Bu tarzda düşünen bid’a ehli bazı kimseler, doğrudan böyle demek yerine, kırk tevil ile ayetleri ve hadisleri kendi hevalarına göre yorumluyorlar.

"Kendi yaratılışını unutur da 'Çürümüş kemikleri kim diriltecek?' diyerek bize misal vermeye kalkar. De ki; onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir." (Yâsîn, 36/78, 79).

Rivayete göre Übeyy b. Halef, elinde çürümüş bir kemikle gelerek parmaklarıyla onu ufalayarak Peygamber Efendimize (asm.) " Allah'ın bu çürümüş, dağılmış kemiği tekrar dirilteceğini mi sanıyorsun?" deyince Peygamberimiz; "Evet, Allah bunu diriltecek, seni de öldürdükten sonra diriltip cehenneme sokacaktır." demiş, yukarıdaki âyet de bunun üzerine nazil olmuştur. (Vâhidî, "Esbâbü'n-Nüzûl ", Tefsîr Sûreti Yâsîn).

"Allah'ın rahmet eserlerine bir bak, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphesiz ölüleri O diriltir. O, her şeye kadirdir." (Rûm Suresi, 30/50).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...