Haşre dair Dokuzuncu Şua'da; “Dokuz âli makam ve bir ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir.” deniliyor. Mukaddime telif edilmiş, ancak dokuz âli makam hususunda bir bilgi verilmemiştir. Bu hususta düşüncenizi alabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hususta bir tahmin yürütmemiz mümkün değil. Sadece Üstad Hazretlerinin şu ifadelerini nakletmekle yetineceğiz:

“İnşâallah bir zaman, Risale-i Nur'un şakirdlerinden birisi veya birkaç tanesi, o dokuz makamı ve berahini te'lif edecek ve Mukaddeme-i Haşriye'nin başındaki âyât-ı a'zamın dokuz fıkrasının hazinelerini, Risale-i Nur'da münteşir haşr-i cismanî berahiniyle ve kalblerine gelen sünuhat ve ilhamat ile açıp; Dokuzuncu Şua'ı, Onuncu Söz'den daha parlak, daha kuvvetli bir tarzda tekmil edecek.”(1)

Bu ifadelerden, söz konusu makamların o bahtiyar zâtlara bırakıldığı anlaşılıyor.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (131. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...