Hastalar Risalesi'ni okumak, maddi manevi hastalığın kaybolmasında şifaya vesile midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, duanın içeriği ve inceliğinde ibadet manası vardır. Yoksa bir şeyler almak ve vermek manası hükmetmiyor. İnsanın ihtiyaçları duanın bir vakti ve alametidir. İnsan duanın yapılmasını bu ihtiyaç işaretleri ile anlar ve duaya durur. Burada insan hevesinin tahakkümü ile ben istedim -haşa- sen de benim istediğimi aynı ile vereceksin, haleti, ibadetin özüne ve ruhuna aykırı bir halettir. İbadet ve duada esas olan, istenilen şeyin elde edilmesi değil, Allah’a acizlik ve fakirlik haleti ile müracaat edip onu merci bilmek ve onun rızasını kazanmaktır. Duanın bu sırının iyi anlaşılması gerekiyor.

İkincisi, dünyanın sıkıntı ve musibetleri dua ve ibadetin vaktidir. Nasıl ay ve güneş tutulması Hüsuf ve Kusüf namazının vakti ise, sıkıntı ve musibetler de dua ve ibadetlerin vaktidirler. Bu yüzden dünyanın menfaat ve ferahlıkları dua ibadetinin illeti, yani hakiki sebep ve gayesi olamazlar.

Üçüncüsü, duanın hakiki sebebi Allah’ın emridir, gayesi ise Allah’ın rızasını tahsil etmektir. Dünyevi sıkıntı ve musibetler duanın birer vakti birer nişaneleridir. Şayet dua ve ibadeti sırf bir musibet ve sıkıntıdan kurtulma aracı görürsek, ya da bir menfaat elde etmeyi maksut yaparsak, bu duanın Allah katında bir değeri olmaz. Ama niyetimiz sırf Allah rızası iken, duamıza hemen cevap ve kabul gelir ise, bu da Allah’ın kerem ve lütfundandır der, şükrederiz.

Dördüncüsü, böyle dua ve virdlerin maddi ve manevi menfaatlerinin olması haktır ve zayıfları teşvik ve tervic etmek içindir. İnsanların ekserisi avam olmasından dolayı bu gibi dua ve virdlere bir teşvik ve bir tervic olmak için, Allah bazı maddi ve manevi hediyeler ve menfaatler takmıştır. Lakin bu hediye ve menfaatler dua ve virdlerin okunmasında hakiki gerekçe ve sebep yerine geçerse, yani Allah için değil de maddi ve manevi menfaat için yapılırsa, o zaman o dua ve virdlerin makbuliyeti ve özelliği kaçar, okuyan neticesini göremez.

Şu sıkıntıda şu duayı okuyunuz demek, tamamen o sıkıntının o duaya bir vakit ve alamet olması içindir. Hadis ve ayetlerde gelen bu tavsiyeleri de böyle anlamalıyız. Peygamber Efendimiz (asm) nerede ise her musibet ve ihtiyaç için bir dua ve virdi tavsiye etmiştir. Amaç, ömür sermayesini Allah yolunda sarf etmektir, yoksa dünyanın ferahı ve rahatı için değildir.

Risale-i Nurlar tahkiki iman dersini verdiği için, dua ve ibadet hükmündeler. Yukarıda dua ve ibadet için söylenen kaideler Risale-i Nurları okumakta da geçerlidir. Yani Hastalar Risalesini sırf iyileşmek için değil, imanımızı ve sabrımızı kuvvetlendirmek ve Allah’ın rızasını temin etmek için okumalıyız. Şayet şifa ihsan edilir ise şükretmeliyiz.

Beşincisi, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir tesellî, bazan bin ilâçtan daha ziyade nâfidir. Hastalar Risalesi bu gibi teselli manaları ile dopdoludur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...