"Hâtem-i divan-ı nübüvvet; ve bütün enbiyanın mu'cizeleri onun dâvâ-yı risaletine birtek mu'cize hükmünde olan enbiyanın serveri..." Efendimizn nübüvvet ve mu’cizâtının diğer peygamber-i i’zamdan çok daha üstün ve mükemmel olmasının örnekle izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazret-i İsa aleyhisselâm gibi kitap sahibi bir büyük peygamberin, Peygamber Efendimize (asm.) ümmet olmak istemesi, O’nun (asm.) manevî makamının bizim idrakimize sığmayacak kadar yüce olduğunun en açık göstergesidir.

Bütün peygamberler ilâhî emirleri belli bir zamanda ve belli bir kavme tebliğ etmek için gönderildikleri hâlde, Peygamber Efendimiz (asm.) bütün kavimlere ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir.

Onun (asm.) bin kadar mu’cizeye mazhar olması, Hak katındaki makbuliyetinin ve vazifesinin büyüklüğünün ayrı bir delilidir. Dört büyük peygamberden biri olan Hz. Mûsâ (as.) dokuz mu’cizeye sahipti. Bunlardan birisi âsa ile taşa vurduğunda su çıkması idi. Üstat Hazretleri bu büyük mu’cizenin Peygamber Efendimizin (asm.) parmaklarından su akması mu’cizesine yetişemeyeceğini beyan ediyor.

Öte yandan, diğer peygamberler insanları Tevrat, Zebur, İncil ve suhuflarla irşad ederken, Peygamber Efendimiz (asm.) bu görevi en son ve en büyük İlâhî ferman olan Kur’ânla yapmıştır. Kur’ân'ın diğer kitaplara olan üstünlüğü, bir yönüyle de Peygamberimizin (asm.) sair peygamberlere olan üstünlüğünün bir göstergesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...