Block title
Block content

"Hâtemü’l-Enbiyadan sonra, şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." İslam’ın diğer dinlerden ayrıcalığı nedir; onun inzaliyle geçmiş şeriatlerin hükmü kalkıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlık belli bir kıvama belli bir olgunluğa belli bir içtimai seviyeye gelince, artık farklı şeriatlara farklı peygamberlere ihtiyaç kalmıyor. Bu durumda Son Peygamber (asm) son şeriat ile gönderiliyor. Bundan sonra ortaya çıkacak ufak tefek ayrıntı ve ihtiyaçlarda mezhep ve içtihatlarla hallediliyor. Yeni bir dine yeni bir şeriata yeni bir peygambere ihtiyaç kalmıyor.

İslam, insanlığın ikindi vaktinde, insanlığın her açıdan kemale yaklaştığı bir dönemde, insanlığın anlayış ve eğitim açısından üniversite seviyesine geldiği bir ortamda geldiği için, başka bir dine başka bir şeriata başka bir peygambere ihtiyaç kalmamıştır. Bu yüzden Allah İslam’ı en son en güncel en kamil bir din olarak ve en büyük elçisi ile göndermiştir.

Malum, resmi protokollerde makamı en yüksek olanlar en son konuşurlar. Tabiri yerinde ise Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) ve İslam, nübüvvet ağacının son meyvesi son halkasıdır.

İslam’ın getirmiş olduğu kanunlar ve hukuk sistemi, artık her asra her döneme her kavme yeterli olduğu için, yeni bir şeriata yeni bir düzenlemeye ihtiyaç kalmamıştır.

Yani İslam’ı diğer hak dinlerden ayıran ve üstün kılan iki temel husus vardır.

Birincisi, zamanın ve insanlığın tekemmül açısından son aşamaya gelmiş olmasıdır. Malum ilk aşama müptedi son aşama kemalidir.

İkincisi ise, Allah’ın bu aşamaya uygun bir şekilde İslam’ı çok geniş, kapsamlı ve güncel bir şekilde göndermesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yirmi Yedinci Sözün Hatimesi | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 184 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...