Block title
Block content

"Hatıra gelmesin ki, bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azîm dünya onun muhasebe-i a’mâli için kapansın, başka bir daire açılsın? Çünkü bu küçücük insan, camiiyet-i fıtrat itibarıyla şu mevcudat içinde bir ustabaşı..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan kâinata kıyasla boy, kilo ve hacim olarak, yani madde itibarı ile çok küçük ve önemsiz gibi durabilir, ama sahip olduğu akıl, kalp, ruh, vicdan, duygu ve cihazlar bakımından kâinat kadar büyük, kâinat kadar kıymetli bir mahiyete sahiptir.

İnsan sahip olduğu bu manevi kıymet açısından Allah’a dost ve muhatap olmuştur. Bu sebeple Allah insan için kâinatı yıkıp yerine ebedi ahireti inşa etmiştir. "Yetmiş seksen kiloluk insan için koca kâinat neden yıkılmış?.." diyemeyiz. Yani insanın değerini maddi boyutları ile değil, sahip olduğu manevi donanım ile değerlendirmek icap ediyor... 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

drerkan
Bu meşher ve meydan-ı imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın Hakîm ve Kadîr ve Rahîm olan Fâtırı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar-ı âhireti halk etmesin. bütün gayelerine mazhar olan konusu ne demektir?BÜTÜN esma-I hüsnanın azam tecellisimi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her bir ismin ahirete işaret eden ve onu gerekli kılan gaye ve manası demektir. Mesela Adl ismi bu dünya hayatında tam tahakkuk etmiyor demek tam tahakkuk edeceği bir diyar lazım manasında olduğu gibi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...