Block title
Block content

"Hatt-ı Kur’ân’ın tebdiline karşı, Kur’ân şakirtlerinin bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur’ânîyi muhafazaya çalışması aynı senededir. Ve Kur’ân’ın mühim ezvâk-ı i’câziyesi aynı senede tezahür ediyor." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir.

Kur’an’daki tevafuk mucizesi ise, Kur’an’da bulunan toplam 2.806 adet “Allah” lafzının bazı müstesnalar hariç, birbiriyle tevafuk etmesidir. Kur’an’ın 604 sayfasının çoğunda “Allah” lafzı mükerrer olarak geçmektedir.

Bu lafızlar, her sayfada ya alt alta, ya karşılıklı sayfalarda üst üste ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek ya da sayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kur’an ve Resul kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi, daha başka tevafuk çeşitleri de vardır...

İşte Kur’an'daki bu tevafuklar, tıpkı Kur’an’ın diğer mucizevi özellikleri gibi, Kur’an’ın mucize bir kitap olmasına delil olmaktadır. Bu tevafuklu Kur’an’ı, Üstad Hazretleri bizzat kendi yeni bir hat ile talebelerine yazdırmış ve halihazırda tevafuklu Kur’an olarak Hayrat Vakfı ve Hizmet Vakı yayınları arasında piyasada bulunmaktadır.

Ezvak-ı i’caz; Kur’an’ın mucizevi yönlerinin, insana maddi ve manevi bir keyif ve kuvvet vermesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

drerkan
Demek 1351 (bin üç yüz elli bir) senesine “sene-i Kur’âniye” tabir edilebilir. Miladi kaç senesidir?neler oldu bu yılda.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

1351/1932 tarihine tekabül ediyor. Bu yılın neden Kur'an yılı olduğunu Üstad Hazretleri şu şekilde izah ediyor: 
Kur'ân kelimesi, ebced hesabıyla 351'dir. İçinde iki elif var. Mahfî elif, "elfün" okunsa, "bin" mânâsındaki elfün'dür.HAŞİYE Demek 1351 senesine "sene-i Kur'âniye" tabir edilebilir. Çünkü, lâfz-ı Kur'ân'daki tevafukatın sırr-ı acibi, Kur'ân'ın tefsiri olan Risale-i Nur eczalarında o sene göründü. Ve Kur'ân'daki Lâfz-ı Celâlin i'câzkârâne sırr-ı tevafuku aynı senede tezahür etti. Ve bir nakş-ı i'câzîyi gösterecek bir Kur'ân'ın yeni bir tarzda yazılması, aynı senede oluyor. Ve hatt-ı Kur'ân'ın tebdiline karşı, Kur'ân şakirtlerinin bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur'ânîyi muhafazaya çalışması aynı senededir. Ve Kur'ân'ın mühim ezvâk-ı i'câziyesi aynı senede tezahür ediyor. Hem aynı senede Kur'ân ile çok münasebettar hâdisât olmuş ve olacak gibi... Yirmi Dokuzuncu Mektup 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Üstaddan önce tevafuk çalişmları varmıydı. üstad nasıl bir çalişma yapmıştır. bu konudabaşka tavafuklar varmıdır. üstad tam olarak ne yaptda kuran senesi diyor. bu tevafuğu önemsediğine göre günümüzde üstadın bu çalişmasını insanlara nasıl anlatmalıyız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Tevafuk çalışma ve kesp ile ulaşılan bir sonuç değil İlahi bir lütuf ve ikramdır. Tevafuklu Kur'an bunun en bilinen ve görünen kısmıdır. Risale-i Nurun el yazma nüshalarında da benzer tevafuklar olmuş ama orjinali elimizde olmadığı için yayımlayamıyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
merak ettiğim üstaddan başka kurandaki tevafuku farkedip çalişan varmı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Şimdiye kadar ne Üstattan önce ne de sonra duymadık.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
saidbaranbaltaoglu

Ahmed Hüsrev Efendinin Yazmış olduğu kuran ve risale i nurlar tevafukludur.BAKABILIRSINIZ.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...