Block title
Block content

"Hattâ bir âhiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmed isminde bir zâtın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim." Burada geçen "âhiret kardeşliği" ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyaya ait kardeşlik gelip geçicidir, ama âhiret kardeşliği baki ve sonsuzdur. Bu yüzden müminlerin kardeşliği beka anlamında âhiret ile ilişkilendiriliyor ve buna "âhiret kardeşim" deniliyor.

"Kişi sevdiğiyle beraberdir."(1)

hadisi de bu inceliğe işaret ediyor. Müminler arasındaki dostluk ve sevgi bağları o kadar güçlü ki, bu bağları faraza iki güneş arasına bağlasak iki güneşi de tutacak mahiyettedir. Böyle bir dostluk ve kardeşlik bağı elli altmış yıl ile sınırlı kalamaz ve kalmamalıdır.

Aynı şeylere inananlar birbirinin kardeşidir. Bu hususa âyette şu şekilde işaret ediliyor:

"Müminler ancak kardeştirler, onun için iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve Allah'tan korkun ki, rahmete layık olasınız!" (Hucurat, 49/10)

Üstad Hazretleri, bütün talebelerine böyle bir kardeşlik bağı ile bağlı ve bunu "ahiret kardeşim" terimi ile ifade ediyor.

(1) bk. Buhârî, Edeb, 96; Müslîm, Birr, 165.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Nükte | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1609 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...