"Hatta, çok ehl-i tefsir, âyâtın zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. O suretle Kur’ân-ı Hakîmin i’câzına bir derece perde çekilmişti." İzah eder misiniz; ayette açıkça yedi sema buyuruluyor?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazı müfessirler, o dönemin hâkim görüşünün baskısı ya da dayatması nedeni ile tekellüflü bir tevil ve tefsire girmek zorunda kalmışlar. Tekellüf, zorlama yorum ve tevildir ki, bu da ilim açısından hoş ve doğru bir yol değildir.

Ayetlerde semanın yedi tabaka olduğu sarih bir şekilde ifade edilmesine rağmen, sırf o zamanın fenni telakkisine uyumlu olma adına, zorlama bir tevil ile âyetin yedi ifadesine arş ve kürsiyi ilave ederek dokuz demişler.

Tefsir bir ilim dalıdır; belli usul ve metodu vardır. Hiçbir âlim veya müfessir, keyfi ve indi mülahazalarla bu temel usul ve metodun dışına çıkamaz. Şayet çıkarsa ümmetin müşterek aklı, bu indi ve keyfi yorumları ayıklar ve kabul etmez. Tarihte bu gibi Kur'an ve sünnete uymayan keyfi yorumlar, ümmet tarafından kabul görmemiş temyiz ve tefrik edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...