"Hattâ, çok ehl-i tefsir, âyâtın zâhirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. O suretle Kur’ân-ı Hakîmin i’câzına bir derece perde çekilmişti." İzah eder misiniz; ayette açıkça yedi sema buyuruluyor?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazı müfessirler, o dönemin hakim görüşünün baskısı ya da dayatması nedeni ile tekellüflü bir tevil ve tefsire girmek zorunda kalmışlar. Tekellüf burada zorlama yorum ve tevil anlamına geliyor ki, bu ilim açısından hoş bir yol değildir.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi, ayetlerde semanın yedi tabaka olduğu sarih bir şekilde ifade edilmesine rağmen, sırf o zamanın fenni telakkisine uyumlu olma adına, zorlama bir tevil ile ayetin yedi ifadesine arş ve kürsiyi ilave ederek dokuz demişler.

Tefsir bir ilim dalıdır; usul ve metodu vardır. Hiç bir alim veya müfessir bu temel usul ve metodun dışına keyfi ve indi mülahazalar ile çıkamaz. Çıkarsa ümmetin ortak ve kolektif aklı, bu indi ve keyfi yorumları kabul etmez ve ayıklar. Tarihte bu gibi Kur'an ve sünnete uymayan keyfi ve sivri yorumlar, hep ümmetin kolektif aklı tarafından temyiz tefrik edilmiştir.

Hatta günümüzde de bazı müfessirler aynı tarzı ve yolu kullanmaya devam etmektedirler. Mesela Şeyh Muhammed Abduh’un Fil suresinin tefsiri sadedinde, ebabil kuşlarının attığı pişmiş tuğladan taşları bulaşıcı hastalık olan çiçek hastalığına tefsir etmesi, ayetin zahiri manasına uygun olmayan bir tefsir olmasından kabul görmemiştir. Kur'an ayetlerinin zahiri manasını inciten Hurufi tefsirler, müfessirler tarafından reddedilmiştir.

Bu gibi zahiri alimler, genelde kendi çağının hakim anlayış ve felsefesinin tesiri ve baskısı altında kalarak, bu tarz yorumlara gidiyorlar. Mesela, bu asırda materyalist felsefe ve pozitivist anlayış, aydın ve alimlerin üzerine bir karabasan gibi çöktüğü için, alim ve aydınlar bu baskının ezikliği ve tesiri ile İslam’ı yorumlamaya çalışmışlar; hatta bazıları yoldan çıkıp bidat ve hurafelere bile dalmıştır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...