Block title
Block content

"Hattâ, maddiyatta çok ileri giden hükema-i işrâkıyyunun meşâiyyun kısmı, melâikenin mânâsını inkâr etmeyerek,.." Meşaiyyun ile İşrakiyyun arasındaki fark nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İşrakiyyun Felsefesi: 1153-1191 yılları arasında yaşayan Şehabeddin Sühreverdi’nin temsil ettiği felsefi ekole "işrakiyyun" denilir.

İşrak, “aydınlanma, güneşin doğuşu, tan ağarması” anlamındadır. Bu felsefi ekolün mensupları, gerçeğe ulaşmayı akıl işi değil; keşif, ilham, hads (sezgi) şeklindeki ruhî ve kalbî kuvvetlerde görürler.

Sühreverdi, gerçeği önce keşfen gördüğünü, sonra bunların delillerini aradığını söyler. Bunların ehl-i tasavvuftan ayrıldığı nokta, sadece keşifte kalmayıp, aklı da devreye sokmalarıdır.

Meşâiyyun: Derslerini gezerek veren, peygamberlere uymayarak, yalnız akıl ve fikir ile hakikatı bulmaya çalışan ehl-i dalâlet. Dinsizlik yolunu açanlar, sadece akla itimad eden ve vahye tâbi olmayan felsefi ekoldür. Diğer bir adı da Aristoculuktur. Bunlar aklı, bütün hakikatlerin anlaşılmasında yeterli görür. Bu yüzden peygamber ve kitaplara ihtiyaç olmadığını savunurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Maksat, İkinci Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3831 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...