Block title
Block content

"Hattâ melâikeler dahi 'Maşaallah, bârekâllah' deyip alkışlıyorlar." Meleklerin alkışlamasıyla ilgili delil var mı, yoksa Üstad'ın istihracı veya keşfi midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ımızın bu ifadesi, aşağıya meallerini aldığımız ayetlerden çıkarılmış bir istihraçtır, diyebiliriz. 

"Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerlerine (müjdeci) melekler iner. Onlara: 'Korkmayın, mahzun da olmayın, size vadedilen cennetle sevinin. Sizin dünya hayatında da ahirette de dostlarınız biziz.' derler." (Fussilet, 41/30-31) 

"Hani siz Rabbinizden imdat (yardım) istemiştiniz. O da; 'Ben size birbiri ardından gelen bin melekle imdat ediyorum.' diye duanızı kabul etmişti." (Enfâl, 8/9). 

"... Rabbinizin, indirdiği üç bin melekle yardım etmesi yetmez mi?" (Âl-i İmran, 3/123);

"Arşı yüklenen ve çevresinde bulunanlar, Rablerini överek O'nu tesbih ederler, O'na inanmışlar. Müminler için: 'Rabbimiz, rahmetin ve ilmin her şeyi (kavramış ve) kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru.' diye (dua eder ve) bağışlanma dilerler... " (Mümin, 40/7-9)

"Her birini (her bir insanı) önünden ve arkasından izleyen melekler vardır. O'nu Allah'ın emrinden (veya Allah'ın emriyle) korurlar..."(Ra'd, 13/11)

"Alkış" ifadesi mecazi bir ifade olup, meleklerin ilgi ve teveccühünü temsil ediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Yedinci Devâ | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 778 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...