Block title
Block content

"Hattâ münâcâtın en lâtîfi ve en ciddîsi ve en ulvî nazımlı ve Mısır’ın kaht u galâsının sebeb-i ref’i olan İmam-ı Şâfiî’nin meşhur bir münâcâtını çok defa okuyordum." Burada sözü edilen "münacat" hangisidir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerinin okuduğu bu duanın  Kenzü'l-Arş duası olduğunu düşünüyoruz.

"Rumuzat-ı Semaniyeyi yazdığım zaman hem çok acele telif edilmiş; hem benim eski mahfuzatıma itimad ederek, takribî iki mikyas yaptım. Onunla, hem eski ulemanın hesaplarına binaen hurufat-ı Kur'âniyenin i'câz cihetinde esrarını yazdım. Sonra, meşhur Kamusü'l-Lügat sahibi Mecedüddîn-i Firuz Âbâdî'nin, el-Mikyas nâmındaki tefsir-i meşhur u makbulünün hurufat ve kelimat-ı Kur'âniyeye dair beyanatına baktık, yüzde doksanı bizim hesabımıza tevafuk etmiş. Yalnız, beş on yerinde muhalefet gördük. Sonra tahkikî bir hesap yaptım. Bizimki doğru, onunki matbaaların sehvi olduğu tahakkuk etti. Madem böyle azîm yekûnlardaki tevafuklarda küçük küsuratlar ve küçük farklar zarar vermez diye, daha tam tamına tahkikî bir tarzda bütün Kur'ân'ı, bütün hurufatıyla ve kelâm ve kelimatıyla hesap etmeye ve letaif-i i'câziyeyi onunla tam takviye etmeye vakit bulamadım. Zâlimler bana vakit bırakmadılar. Ben de o takribî mikyaslarımla ve mahfuzatımla ve eski ulemanın hesaplarına ve Kenzü'l-Arş duasındaki adetlerime iktifa eyledim." (1)

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, (135. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

FudayL
ibrahim fakazlı ağabeyin elinde bulunan üstadın kendi cevşeninde var olan bu münacaat kenzul arş değildir. "ya men yera ma fiddamiri ve yesma'u ; entelmu'iddu likulli ma yutevakka'u....."diye devam edip on iki beyit/mısradan oluşan ve üstadımızınmünacaatın en latifi ciddisi ve en ulvi nazımlısı sekiz dokuz senedir virdimdir dediği....münacaaat_ı imam _ ı şafii dir. ra.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tahiyye
Bu munacat munacat i imam şafi (ra) olsa gerektir. Hattat muhsin demirel Abinin sungur abimizin tasvibleriyle bastirdigi evrad i nuriye kitabinin 397.sayfasinda mevcut.misirdaki kardeslerimize kuvvet olarak bu munacati nesretmenizi rica ediyoruz.kenzul arsin imam ali (ra) in munacati oldugu saniliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...