"Hattâ ruhsuz, ehemmiyetsiz bir çiçek dahi, vücud- u zahirîden gitse, bin vecihle bir nevi bekaya mazhardır. Çünki sureti, hadsiz hâfızalarda bâki kalır." “Hadsiz hafızalarda kalması” nasıl oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hafıza", burada kaydedilen yer demektir ve eşya dört ana kayıtta tutulmaktadır.

Allah’ın ilmi bu kayıtların en birincisi ve en büyüğüdür, her şey Onun ilminde saklıdır ve asla kaybolup yok olmaz.

İkinci büyük hafıza ise, levh-i mahfuz denilen ve her şeyin kaydedildiği kader levhasıdır.

Üçüncüsü ise, şuur sahibi varlıkların bellekleridir. Melekler, insanlar, cinler, ruhlar bunlardandır.

Dördüncüsü, eşyanın bir kamera gibi hadiseleri çekmesidir. Cansız kamera nasıl hadiseleri çekip bandın içinde muhafaza ediyor ise eşyada bir kamera gibi olayları hıfzediyor.

Bu dört kaydın adet açısından bir sınırı yoktur. Dolayısı ile “Hadsiz hâfızalarda bâki kalır.” cümlesi yerinde ve manidardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...