"Hattâ sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir mürşid gibi yetiştiğine, müteaddit vâkıalar şüphe bırakmıyor." Burada ifade edilen olaya misal verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, bu asrın ehemmiyetli ve mânevî ve ilmî bir mürşidi olan Risaletü'n-Nur'un heyet-i mecmuası, sair şahsî büyük mürşidler gibi kendine muvafık ve hakikat-i ilmiyeye münasip olarak, birkaç nevide ve bilhassa hakaik-i imaniyenin izharında, intişarında azîm kerametleri olduğu gibi, üç keramet-i zâhiresi bulunan Mucizât-ı Ahmediye, Onuncu Söz ve Yirmi Dokuzuncu Söz ve Âyetü'l-Kübrâ gibi çok risaleleri dahi her biri kendine mahsus kerametleri bulunduğunu çok emâreler ve vâkıalar bana kat'î bir kanaat vermiş. Hattâ sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir mürşid gibi yetiştiğine, müteaddit vâkıalar şüphe bırakmıyor."(1)

Risale-i Nurların ölüm anında bir mürşid gibi yetişme olayı Üstad Hazretlerinin manevi alemdeki müşahedeleri olduğu için, müşahhas bir şekilde gösterilmesi kabil değildir. Şayet Üstad Hazretleri bizzat "şunu şunda, bunu şunda" şeklinde isim vererek ifade etmiş olsa idi, biz de o olay hakkında malumat sahibi olmuş olurduk. Biz genel anlamda Üstad Hazretlerinin "müteaddit defa gördüm" demesine kanaat ile mükellefiz.

Bizim de kalp gözümüz açılır ve o manevi alem bize de açılır ise, o zaman bizzat görme imkanına kavuşuruz. Şayet böyle bir durumumuz yoksa, kaziye-i makbule nevinden kabul etmemiz icap eder.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (4. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

dalyandadas
Risale-i Nur'un bir sehid kahramani olan merhum Hâfiz Ali, hapiste Meyve Risalesi'ni kemal-i askla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike-i suale mahkemedeki gibi Meyve hakikatlariyla cevab verdigi misillü; ben de ve Risale-i Nur sakirdleri de, o suallere karsi Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve simdi manen cevab verip onlari tasdike ve tahsine ve tebrike sevkedecekler insâallah. Sekeratın bir adım ötesine örnek gibi...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...