Block title
Block content

"Hattâ tekellümünde ve ekl ve şürbünde iktisadı rehber ve israftan kat’iyen içtinap etmiştir. Bu hakikatin tafsilâtına dair binler cilt kitap telif edilmiştir." Efendimiz konuşurken nasıl iktisat edermiş, açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve hâkezâ, bütün Sünen-i Seniyyesinde, ahvâl-i fıtriyesinde ve ahkâm-ı şer’iyesinde hadd-i istikameti ihtiyar edip, zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden içtinap etmiştir. Hattâ tekellümünde ve ekl ve şürbünde iktisadı rehber ve israftan kat’iyen içtinap etmiştir. Bu hakikatin tafsilâtına dair binler cilt kitap telif edilmiştir. El-ârifü tekfîhi’l-işâre sırrınca, bu denizden bu katre ile iktifâ edip, kıssayı kısa keseriz."(1)

Lüzumsuz ve boş konuşmak israf-ı kelam kapsamına giriyor. Peygamber Efendimiz (asm)'in mübarek ağzından dökülen her bir kelam inci tanesi gibi hikmetli ve anlamlıdır. Onun her bir cümle ve kelimesi, insanlık için büyük bir hazine niteliğindedir. Çünkü insanlık iman, ibadet ve ahlakı onun ağzından dökülen kelamlardan öğreniyor.

“Tekellümünde ve ekl ve şürbünde iktisadı rehber ve israftan kat’iyen içtinap etmiştir.” ifadesi bu anlama gelmektedir.

Özetle, kelamın israfı boş, lüzumsuz ve yalan konuşmak iken, iktisadı ise lüzumlu, hak ve doğru konuşmaktır. Yoksa çok vaz ve nasihat etmek, iman hakikatlerini kesretle insanlara zikretmek israf-ı kelam kapsamına girmez.

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...