Hava, toprak, su da perdesiz mi; bunlar hayata memba olduğu ve idamesini sağladığı için de hayat gibi perdesiz mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Perdesiz" ifadesini daha önce açıklamıştık. Perdesiz demek, bütün bütün sebepsiz demek değil, sebebin şeffaf ve latif olması anlamına geliyor. Malum, bazı sebepler kesif ve mat iken bazıları latif ve şeffaftır. Hava, nur, vücut, hayat gibi umumi ve külli nimetlerin sebepleri gayet adi, basit ve şeffaftır ki insanlar bu sebeplere baktıklarında arkasındaki icracı isim ve sıfatları rahatlıkla görebilsinler.

Mesela, toprak kesif olduğu için, İlahi kudretin toprak arkasında insan aklı tarafından görülmesi ve algılanması biraz daha zordur. Malum, kesif şeyler mat oldukları için arkasını göstermezler, görebilmek için dikkat ve tefekkür gerekli.

Mesela, toprağın altında bulunan tohumun hangi süreçlerden hangi aşamalardan geçtiğini görmüyoruz, gafletin de yardımı ile zamanla "Toprak ana bu işi yaptı." diyebiliyor, tabiat bataklığına düşebiliyoruz.

Ama hava ve su gibi şeyler şeffaf oldukları için, arkasında ilahi sıfatları görmek daha kolay daha basit oluyor. Bu şeffaf şeyler toprak gibi arkasını gizleyemiyorlar. Bir şey ne kadar latif ve şeffaf ise tevhidi onun üstünde okumak o kadar kolay ve rahat olur. Hüve Nüktesi hava üzerindeki mucizeleri konu edindiği için, daha bir tesirli olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...