Block title
Block content

Havas ile mücehhez bir ceset giydirmekle ilgili birkaç örnek verebilir misiniz? Ayrıca cesedi olmayanlar bu bayramdan ve Allah’ın nimetlerinden mahrum mu oluyorlar?..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

 “Havas ile mücehhez,” yani “hisler ile donatılmış” ifadesiyle bütün hayvanlar ve insanlar kasdedilmiştir. Ceset libası (elbisesi) giydirilerek bu bayram yerine gönderilen her canlı, görme, işitme gibi hislerle de donatılıyor.

Nuranî oldukları için yemeyen, içmeyen meleklerin bu dünyadaki nimetlerden istifadeleri ancak onları tefekkür ve o nimetlerin tespihlerini temsil şeklinde olabilir.

“Sâni'-i Zülcelal herbir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek ve nukuş-u esmasıyla kemalât-ı san'atını göstermek için; herbir şey'e hususan zîhayata, duygularla murassa' bir vücud libasını giydirerek, üstünde kalem-i kaza ve kaderle nakışlar yapar; cilve-i esmasını gösterir.”(Mektûbat, Yirmi Dördüncü Mektub)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...