Block title
Block content

"Havayı emir ve iradesine bir nevi arş, ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş, ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş, ve toprağı hıfz ve ihyâsına bir çeşit arş yapmış,.." İzah eder misiniz, meleklerin buradaki görevi nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve mahlûkat-ı arziyeyi, rububiyeti noktasında, havayı emir ve iradesine bir nevi arş, ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş, ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş, ve toprağı hıfz ve ihyâsına bir çeşit arş yapmış; o arşlardan üçünü mahlûkat-ı arziye üstünde gezdiriyor."(1)

Allah’ın her bir isim ve sıfatının galiben tecelli ettiği bir alan bir makam vardır. Bu makamda ve alanda bir isim ve sıfat galipken, diğer isim ve sıfatlar  ise ona tabidir, onun riyaseti altında işlerler. Tabiri caiz ise o makam ve alanda bir sıfat orkestra şefi gibi diğer isimleri kontrol edip tedbir eder. İşte Üstad Hazretlerinin arş kavramının açılımı ve manası bu şekildir.

Üstad Hazretlerinin ekseri ince ve latif imani konuları nur temsilleri ve güneş ile  izah etmesi ve Risale-i Nurların bir çok yerinde nur ifadesinin geçmesi, hep İlim ve hikmet sıfatı ile ilgilidir.

Allah kainatta her bir unsura münasip bir melek taifesi icat edip vazifelendirmiştir. Yağmur damlalarından tut ta bütün mahlukatı kuşatan büyük arşa kadar, her şeye müvekkil bir melek mevcuttur. Elbette bu melekler vekalet ettiği şeyin yapısına ve bünyesine uygun bir mahiyettedir. Damlaya vekalet eden melekle arşa vekalet eden melek aynı olmaz. Aynen bunun gibi hava, su, toprak ve ateşe vekalet eden melekler de vekalet ettiği şeyin mahiyet ve bünyesine mütenasiptir.

Meleklerin vekalet ve görevinden maksat, o vekalet ettiği şeyin üstünde tecelli eden isim ve sıfatların manalarını okuyup, hem unsur adına, hem de kendi namına Allah’a arzı ubudiyet etmektir. Yoksa o unsurlar üstünde hakiki bir tasarrufları yoktur.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Makam.

İlave bilgi için tıklayınız:

"...havayı emir ve iradesine bir nevi arş, ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş,.."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...