HAYAT

Hayat ruhun bir sıfatıdır. Ruh sahibi olmayan bitkilerde de, onun vazifesini gören ve yarı canlılık dediğimiz bir hayat çeşidi vardır. Üstadın da işaret ettiği gibi insanoğlu henüz çekirdekteki hayat ukdesinin sırrını çözmüş değildir. Nerede kaldı, ruhtaki hayat sıfatını izah edebilsin. Hayat sebepsiz yaratılır. Çünkü onun dışında kalan bütün varlıklar cansızdır ve cansızın canlıya sebep olamayacağı ise açık bir gerçektir.

Dünya hikmet âlemidir. Sebepler ve onlardan çıkan neticeler bir tertip ile, safha safha meydana gelirler. Hayat, bu kaidenin istisnalarından biridir.

Bilim adamları, hayata bir sebep tayin edemiyor, sadece tabiat kanunlarını, elementleri, mevsimleri sıralamaktan öteye gidemiyorlar. Bu madde aleminin yapı taşları bizim sadece bedenimizde vazife görüyorlar. Aklımızın, hafızamızın, sevgimizin, korkumuzun ne gökyüzüyle, ne yeryüzüyle, ne oksijenle, ne azotla ne de bir başka elementle ilgisi vardır.
Yükleniyor...