Block title
Block content

"Hayat, harekâtla kemalâtını bulur." Allah hayatı verendir ve hareketten münezzehtir; burası nasıl anlaşılabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zaten sükûn ve sükûnet, atâlet, yeknesaklık, tevakkuf, bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül vücuttur, hayırdır. Hayat, harekâtla kemâlâtını bulur, beliyyat vasıtasıyla terakki eder..."(1)

"Hayat, harekâtla kemalâtını bulur,.." hükmü mahlukat için geçerlidir.

Allah, mutlak kemal sahibi olduğu için Onun ulaşacağı ve yetişeceği bir kemal yok ki hareket ile o kemale gitsin. Bu yüzden Allah hareket ve sükun gibi mahlukata ait sıfatlardan münezzeh ve mukaddestir.

Allah, her mahluku için bir kemal noktası tayin etmiş bu noktaya ulaşmaları içinde mahlukata potansiyel bir istidat ve enerji yerleştirmiştir. Hareket ise, bu potansiyel istidat ve enerjinin marşı ve anahtarı gibidir. Nasıl marşa basmayınca araba çalışıp hareket etmiyor ise, mahlukatın potansiyel kabiliyet ve enerjisi de hareketsiz aksiyon olmadan kemal noktaya gidemiyor.

Bu yüzden kainatta sürekli bir hareket, aksiyon, değişim ve dönüşüm kanunu icra olunuyor. Bunlara âdetullah ya da sünnetullah da denilir. Tabiri yerinde ise, Allah kainatı durağan ve statik bir şekilde değil, değişerek gelişen bir aksiyon halinde kurgulamıştır.  

Özetle, Muhyi ismi hayatı yaratır, hareket kanunu da hayatı kemale götürür.  

(1) bk. Mektubat, On İkinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Hareket kanunu Allah celle c elalühün hangi isim veya sıfatıyla isimlendirebiliriz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hakim, Kerim, Adl gibi bir çok isimle ilişkilendirmek mümkündür.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...