Block title
Block content

Hayat hırsı ve ölüm korkusu hususunda en meşhur olan Yahudilerden bahseden Bakara sûresi'nin 94. Ayetinin nüzul sebebi nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer doğru iseniz, ölümü isteyiniz. Hiç istemeyeceksiniz."(1)

 

İşte Hz. Peygamber (asm)'in meclisinde küçük bir cemaatin cüz'î bir hâdisesi unvanıyla, insan milletleri içinde hayat hırsı ve ölüm korkusuyla en meşhur olan Yahudi milletinin tâ kıyamete kadar lisan-ı halleri, ölümü istemeyeceğini ve hayat hırsını bırakmayacağını ifade eder.

 

Hz. Peygamber (asm)'in huzurunda yapılan bir tartışmada “Cennete ancak Yahudiler girecek.” demişlerdi. Bu münasebetle üstteki âyet nazil oldu.

 

Kendisinin cennet ehli olduğuna yakînen inanan, elbette oraya iştiyak duyar ve şâibelerle dolu şu dünyadan bir an önce kurtulmak ister. Mesela, Hz. Ali (ra) şöyle demiştir:

“Ölümün üzerine düşsem veya ölüm benim üzerime düşse, hiç aldırmam.”

Ammar Bin Yasir de Sıffîn'de şöyle demişti:

“Şimdi dostlara, Hz. Muhammede ve O’nun hizbinden olanlara kavuşuyorum.”

Hz. Huzeyfe de ölüm anında şöyle demişti: “Özlenen bir dost geldi. Pişman olan felah bulmasın!”

 

İşte, ölümü bilenler böyle söylemişler. Yahudiler de ahirette cenneti umuyorlarsa, ölümü temennî etmeleri gerekir.(2)

 

Dipnotlar:

 

(1) Bakara, 94. De ki: “Eğer âhiret yurdu (Cennet) Allah katında başka insanlara değil de sadece size ait ise (ve bu iddiânızda) doğru kimseler iseniz, haydi ölümü temennî edin!” Ayrıca bk. Cum’a, 62/6.

 

(2) Beydâvi, I, 138.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...