Block title
Block content

"Hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviyeye karşı, ya set çeker veya ikinci, üçüncü derecede bırakır. Bu hatasının cezası olarak öyle dehşetli bir tokat yedi ki, dünyayı başına cehennem eyledi." Burayı izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu asrın ideolojileri ve insanları, hayatın şartlarını öyle ağırlaştırdılar ki, dünyayı elde etmek, insanlar için artık en temel vazife haline geldi. İnsan için zaruri olmayan şeyleri,  zaruri durumuna getirdiler ve insanın bütün enerji ve gayretini dünyaya sarf ettirdiler.

İnsan için, dünyanın en adi ve basit bir meselesi, dinin en büyük meselesine tercih edilir bir vaziyete geldi. Hatta ehli diyanet ve takva zatlar bile, dini, dünyayı elde etmek için bir araç haline getirdiler. Umumi dünya sevgisi ve gayreti dindar insanlara da bulaştı, onları da dünyanın derin derelerine yuvarladı.

Dünyaya olan bu revaç ve rağbet, ebedi hayatın kazanılması önünde bir engel, bir set oldu. Dini, insan gündeminde üçüncü ve dördüncü plana düşürdü. Felsefi tabiri ile, insanlık sekülarize oldu. Yani, dünyevileşti. Ahreti tamamen, ya unuttu, ya da gereken değeri vermedi.

Halbuki insanlık, bu dünyaya kulluk ve Allah’ın rızasını elde etmek için gönderildi. Yoksa, hayvan gibi yutmak ve çabalamak için değil.

Allah da ceza olarak, bu dünyaya saplanmış insanlara  Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile dünyalarını başına yıktı ve perestiş ettikleri hayatı cehenneme çevirdi. Allah, bu umumi kusura, umumi bir ceza ile  karşılık verdi ve insanlara sert bir ikaz oldu.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...