Block title
Block content

"Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye öyle bir zarardır ki; ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, haricî siyaset memurları ve erkân-ı harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesâili, basit fikirli ve idâre-i ruhiye ve dîniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine ait lüzumlu vazifesini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze ve kalblerini dehakaik-i imaniye ve İslâmiyeye ait zevklerini, şevklerini kırıp havalandırmak ve o kalbleri  serseri  etmek ve mânen öldürmekle dinsizliğe yer ihzar etmek tarzında, kemâl-i merakla, onlara göre mâlâyâni ve lüzumsuz mesâil-i siyasiyeyi radyoyla ders verip dinlettirmek, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye öyle bir zarardır ki, ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir."(1)

Kendini, evini ve raiyetini idare etmekten aciz insanlar, dünya ve ülke siyaseti ile meşgul olup aklını geveze hâle getirirlerse; bu basit düşünceli insanlar dünya ve ülke siyaseti ile uğraşmaktan kendini ve ailesini eğitmekten mahrum kalırsa, o zaman toplumun geleceği büyük bir risk altına girer.

Biz "İleride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir." cümlesi ile işaret edilen durumu, sosyal sorunlar ve bozulmalar olarak anlıyoruz. Bugün genç nesil uyuşturucu, içki, kumar ve şans oyunlarına müptela olmuş ise, bunda ebeveynlerin ihmalinin büyük bir katkısı bulunmaktadır. Ebeveynler siyaset gibi boş beleş işler ile uğraşmak yerine, raiyetinin eğitimi ve terbiyesi için çabalamalılar. 

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (30. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ihlasnur
müsbet manada "Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. Tarihçe-i Hayat ( 85 )" menfide de dediğiniz gibi ""İleride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir." "
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...