Block title
Block content

"Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi, saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler." Hz. Muaviye saltanatı nasıl kullandı; ruhsattan maksat nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an’ın ince adalet anlayışı, dört halife zamanında tam manası ile tatbik edildi. Ama daha sonra alem-i İslam genişleyip farklı örf ve kültürler Müslüman toplumuna karışınca, içtimai ve siyasi hayat da bulanıklaştı. Ve Kur’an’ın ince adalet anlayışını uygulamak siyaseten çok zor bir hâle geldi.

Hazreti Muaviye (ra), reel politika ile Kur’an’ın ince adalet anlayışını mezc eden bir yönetim anlayışını benimsedi. Ve bu durumu kendine zorunlu bir görev telakki etti. Çünkü onun mensubu olduğu aşiret aristokrat ve idareci kökenli bir aşiretti. Ve raşit halifelerin çekilmesi ile meydan tamamen Ümeyye oğullarına kalmış ve bu aşiretin doğal lideri de Hazreti Muaviye (ra)’dir.

“Hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için,..” Bu cümleden şunu anlıyoruz; Hazret-i Muaviye (ra) ve onun gibi düşünen bazı sahabenin niyeti, kuru bir saltanat davası değildi. Şartlar ve konjonktür siyaset ve saltanat ile İslam’a hizmet edilebileceğine hükmediyor, demişler ve ilk üç halifenin dönemindeki gibi bir hassasiyet ile devlet yönetmenin artık imkânsız olduğu kanaatine varmışlar. Bu niyetleri halis olduğu için, inşallah hata ve kusurları affedilir, diye bakmak gerekir.

"Ruhsat"tan maksat, dönemin sosyal ve siyasi yapısının Kur’an’ın ince adalet anlayışına uygun olmayışından kaynaklanan saltanata kayma olarak anlayabiliriz. Hazreti Muaviye (ra) dört halife kadar olmasa da İslam’a büyük hizmetleri olmuş iyi bir yöneticidir. Ondan kalan tek olumsuzluk "saltanat rejimidir" diyebilir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Sual | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 978 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...