"Hayat-ı içtimaiyede ekser ahkâm ekseriyet itibarıyla olduğundan, ekseriyet itibarıyla bir kadın, kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise, ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Toplumsal hayatta hükümler ve kanunlar, çoğunluğun haline göre şekillenir ve ona münasip bir biçimde tasarlanır. Toplumun genelinin bünyesine uygun olmayan kanun ve kurallar fıtri olmadığı için, toplum içinde tutunamaz, köksüz ve esassız kalır. Bu sebeple kanunlar ve kurallar, toplum hayatının bünyesine uygun olmalıdır.

İslam’ın getirmiş olduğu kurallar, toplumun bünyesine ve fıtrata uygun kurallardır. Bu sebeple beşeri hukuklar gibi eskimez ve pörsümez. Her dönem taze ve zinde kalır. Beşer terakki ettikçe, İslam kanunları kökleşir ve tazelik kazanır.

Bunlardan bir tanesi de; miras hukukudur. İslam'da kadın babasının mirasından üçte bir alırken, erkek üçte iki alır. Zahiren adil durmayan bu hüküm, aslında fıtrata ve adalete daha uygundur. Zira kadın fıtraten zayıf ve narin olmasından dolayı, bir erkeğin himayesine ve nikahına muhtaçtır. Erkek ise; fıtraten sağlam ve kuvvetli olmasından dolayı, kadının nafakasını temin etmekle mükelleftir. Böyle olunca erkek babasından aldığı üçte iki mirasın, üçte birisini kadın ve ailesi için kullanmak zorundadır. Kadının babasından aldığı üçte bir miras ise; kendine aittir. Böyle olunca aritmetik olarak erkek ile kadın arasında bir eşitlik sağlanmış olur. Demek kadın babasından üçte bir almak ile eksik almış olmuyor.

Bu kanunun hikmeti; kadın babasının mirasını yarı yarıya bölse idi, diğer erkek kardeşleri ve babası nazarında mirası bölüp, yabancı adama götüren birisi olarak görülüp, ruhen bir düşmanlık hissi başlayacaktı. Faraza kadının başına boşanmak gibi bir iş gelse, erkek kardeşleri bu intikam ve düşmanlık hissi ile kadını hiç sahiplenmeyecekler ya da iyi bakmayacaklar; bu da zarif ve narin olan kadının ruh dünyasında derin yaralar açacak. Ama kadın mirasın üçte birisini aldığı zaman, diğer üçte biri kadının bir emaneti gibi erkek kardeşlerinde kalacağı için, bir minnet ve şefkat oluşturacak ve bu da akrabalık bağlarını zinde ve kuvvette tutacaktır. Erkek, kız kardeşine bakmaya ve sahiplenmeye kendini mecbur hissedecek. Günümüzde miras yüzünden husumet ve kavgaların çok olması, hatta ölümler ile neticelenmesi meselemizi teyit eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

dogactan

Allah razı olsun..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...