"Hayat-ı içtimaiyede ekser ahkâm ekseriyet itibarıyla olduğundan, ekseriyet itibarıyla bir kadın, kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise, ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Toplum hayatında hükümler ve kanunlar, ekseriyetin haline göre şekillenir ve ona münasip bir tarzda tasavvur edilir. Toplumun ekseriyetinin bünyesine uygun olmayan kanun ve kaideler fıtrî olmadığı için, toplum içinde tutunamaz, köksüz ve esassız kalır. Bu sebeple kanunlar ve kaideler, toplum hayatının bünyesine uygun olmalıdır.

İslam’ın getirmiş olduğu kaideler, toplumun bünyesine ve fıtrata uygun düsturlardır. Bu sebeple beşerî hukuklar gibi eskimez ve pörsümez. Her dönem taze ve zinde kalır. Beşer terakki ettikçe, İslam kanunları kökleşir ve tazelik kazanır.

Bunlardan biri de; miras hukukudur. İslam'da kadın babasının mirasından üçte bir alırken, erkek üçte iki alır. Zahiren adil durmayan bu hüküm, aslında fıtrata ve adalete daha uygundur. Zira kadın fıtraten zayıf ve narin olmasından dolayı, bir erkeğin himayesine ve nikâhına muhtaçtır. Erkek ise; fıtraten sağlam ve kuvvetli olmasından dolayı, kadının nafakasını temin etmekle mükelleftir. Böyle olunca, erkek babasından aldığı üçte iki mirasın, üçte birisini kadın ve ailesi için kullanmak zorundadır. Kadının babasından aldığı üçte bir miras ise; kendine aittir. Bu da erkek ile kadın arasındaki eşitliği sağlamış olur. Demek kadın babasından üçte bir almak ile eksik almış olmuyor.

Bu kanunun hikmeti; kadın babasının mirasını yarı yarıya bölse idi, diğer erkek kardeşleri ve babası nazarında mirası bölüp, yabancı adama götüren birisi olarak görülüp, ruhen bir düşmanlık hissi başlayacaktı. Faraza kadının başına boşanmak gibi bir iş gelse, erkek kardeşleri bu intikam ve düşmanlık hissi onu hiç sahiplenmeyecekler ya da iyi bakmayacaklar; bu da zarif ve narin olan kadının ruh dünyasında derin yaralar açacaktı. Ama kadın mirasın üçte birisini aldığı zaman, diğer üçte biri kadının bir emaneti gibi erkek kardeşlerinde kalacağı için, bir minnet ve şefkat oluşturacak ve bu da akrabalık bağlarını daha da kuvvetlendirecektir. Erkek, kız kardeşine bakmaya ve sahiplenmeye kendini mecbur hissedecek. Günümüzde miras yüzünden husumet ve kavgaların çok olması, hatta ölümler ile neticelenmesi meselemizi teyit eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

dogactan

Allah razı olsun..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...