Block title
Block content

"Hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi bırak, kalp ve ruh ve sırrın derece-i hayatlarına çık." Bu cümlede geçen "sır"dan kasıt nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki “sır”; kalp, akıl, ruh gibi bir duygu ve latifedir. Mahiyetinin bilinmezliğine işaret için "sır" denilmiş. Yani "sır" denilen şey, mahiyeti bilinmeyen, insanın önemli bir duygu ve hissidir.

Nasıl insan kalp ve ruh dairesinde inkişaf edince, maddi kayıtlardan azade oluyorsa, aynı şekilde insan mahiyetini bilemediği duygularını da, manen terakki ettirir ise, aynı şekilde maddi kayıtlardan azade olup ruhani ve kalbi dairelerde yaşar ve çok sırların açılmasına ve bilinmesine sebep olur.

Sırların temizlenmesi ise; yüzünün maddeye ve nefse değil de, Allah ve ahirete dönmesi anlamındadır. Kalbin temizliği; mecazi aşklardan sıyrılıp ve kurtulup, İlahi aşk ile boyanması ise, sır denilen duyguların da temizlenmesi; Allah yolunda işlenmesi ve terakki etmesi anlamındadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...