Hayat için "Tecelliyât-ı Samedâniye âyinelerinin en câmii ve en berrağı" deniliyor. Kalp için de aynı ifade, yani ayine-i Samed kullanılmıştı. İlk ifadeye göre söz konusu ayineler ikiden fazladır. Bunlar nelerdir; aralarındaki münasebetin izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Samed" her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah demektir. Kalp ve hayat gibi sanatlar öyle bir değer ve hassasiyette yaratılmışlar ki, bu yönleri ile Samed olan Allah’a tam birer makes tam birer mazhar oluyorlar.

"Ayine-i samedani" terimi eser ve sanatlar içinde bazı eser ve sanatların parlaklığına bir alamet-i farikadır. İnsan bedeninde birçok aza ve organ bulunu,r ama kalp ve beyin bu aza ve organlar içinde en mümeyyiz en seçkin olanlarıdır. Aynı şekilde yaratılmış sanatlar içinde belli başlı sanatlar var ki, bunlar diğerlerine göre daha belirgin daha seçkindir; kalp ve hayat bunlardan en başta gelenleridir.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir hadisinde şöyle buyurur:

“Vücutta bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün beden iyi olur, o kötü olursa bütün beden kötü olur. Bu et parçası kalptir.” (1)

Bu yönü ile de kalp ve hayat, diğer aza ve sanatlara özlük ve liderlik ediyorlar.

Kalp sonsuz ihtiyaç içindedir; onun bu sonsuz ihtiyaçlarını ise ancak ve ancak Samed olan Allah verebilir. Aslında bütün alem Allah'a ayna mesabesindedir. Ama en parlak ayna, insan kalbidir. Kalbin bu ayna oluşu, çok yönlü ihtiyaçları sebebiyledir. Çünkü diğer mahluklarda bu çok boyutluluk bulunmuyor.

(1) bk. Buhari, İman, 39; Müslim, Musakat, 207.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Süleymanbey
Allah razı olsun. Ama şuna tam olarak cevap almış değilim: Üstad ayine-i Samedani derken sadece belli kavramları ima ediyor açıkladığınız gibi. Yani hayal kuvvetine ayine-i Samedani demiyor. Ben yalnız kalp ve hayat için bunu kullandığını gördüm. İman hayat, iman etmek de hayat bulmak demek olduğuna göre, kalp ile hayat arasındaki ilişki açık. Ama alıntıladığım ifadede Üstad sanki kalp ve hayat dışında da bu şekilde tanımlanabilecek "aynalar" olduğunu ima ediyor. Bildiğiniz doğrudan bu ayine-i Samedani olarak tanımladığı başka kavram var mıdır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ruh ve vicdan da buna dahil edilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...