Block title
Block content

"Hayat ise, eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zâhirî ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyâde elemler, hüzünler, kederler verir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman etmeyen bir insan, bu kısa dünya hayatında tadacağı kısacık zevk ve lezzetlere karşı, binler derece o zevk ve lezzetten ziyâde elemlere ve kederlere maruz kalır.

İmandan mahrum olmamakla birlikte, yaptığı isyanlarla kalbi gittikçe kararan bir kişinin nefsi gitgide kabarır, buna karşılık kalbi zayıf düşer. Öyle bir noktaya gelir ki, artık o kişinin imanı hayatına yön vermez olur.  Ruh ülkesinde hüküm, nefs-i emmarenin eline geçer. İnsana dilediğini yaptırma gücüne sahip olan böyle bir nefis, o kişinin imanını isyanlara karşı koyamayacak kadar zayıflaştırır. Ruha bağlı olan beden de nefsin sürüklediği istikamete gitmeye mecbur olur. İşte “isyan ile o iman tesir etmezse” ifadesi bu hali anlatmaktadır. Böyle bir kimse de imansızlığın verdiği aynı elemleri çeker.

O zaman şöyle bir tablo ile karşılaşırız:

Yan yana içki içen iki kişi, biri imandan yoksun, diğerinin ise imanı nefsine söz geçiremiyor.

Birlikte hırsızlık yapan iki kişi; birinde iman mevcut değil, diğerinin imanı ona ahireti düşündürecek ve o haramdan geri çekecek kuvvette değil.

Aynı sefahat meclisinde iki adam; biri ahirete inanmayarak gününü gün etmeye çalışıyor, diğerinin imanı onu iffet çizgisine çekecek halde değil.

Örnekler çoğaltılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...