Block title
Block content

"Hayat, kesrette bir tarz-ı vahdeti temin eder, bir nevi bekàya sebebiyet verir. Demek vahdet ve bekà, ruhta esastır ki, ondan kesrete sirayet eder." ifadesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat ve onun özü olan ruh, parçalanmayan, dağılmayan ve tek bir şeyden yaratılan bir varlıktır. Yani terkip değildir; birdir, bir şeyden yaratılmıştır. Dolayısı ile ruhun esası tevhide dayanır. Ruh kesretin içine girdiği zaman, bu özelliği kesrete de yansır ve kesreti vahdete çevirir.

Mesela, birbirinden bağımsız gibi duran organlarımız, ruh sayesinde tek bir amaca hizmet eden bir vücut olma hüviyeti kazanır. Dolayısı ile ruh, kesrete vahdet şeklini verir. Vahdet ise parçalanmadığı için ölmez ve yok olmaz. Allah istese idam eder, yok eder; ancak fıtri bir ömrü yoktur, bekaya müsaittir.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Ruh ise, tahrib ve inhilale maruz değil. Çünkü basittir, vahdeti var...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...