"Hayat, kudret-i Rabbâniye mu’cizâtının en nuranîsidir, en güzelidir. Ve vahdâniyet burhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır. Ve tecelliyât-ı Samedâniye âyinelerinin en câmii ve en berrakıdır." cümlelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayatın oluşması ve devamı, ancak bütün kainatın çarklarının işlemesi ve çalışması ile mümkündür. Güneş, hava, su, toprak gibi, kainatı kuşatan külli unsurlar olmadan hayatın oluşması ve devam etmesi mümkün değildir. Demek hayatı yaratmak için, bütün bu külli unsurlara hakim olacak bir kudretin olması gerekir, manası ile kudrete işaret eder. Hayatın, kudretin bir mucizesi olduğunu akla gösterir.

Allah’ın sanatları içinde en karmaşık ve yapılması ve icat edilmesi en zor sanat; hayattır. Hayat üstünde, Allah’ın isim ve sıfatları çok zahir ve bariz bir şekilde parlıyor. Allah’ın varlığı ve birliği; hayat üstünde çok net ve şeffaf olarak görünüyor.

Sanatlar içinde, Allah’ın kusursuz ve mükemmel sıfatlara sahip olduğunu en güzel gösteren hayattır. Zira bir arının icadı için sonsuz ilim, irade ve kudret gibi sıfatlar lazımdır ki, bütün kainatı ve sebepleri istihdam edip, arının vücudunda hayatı yaratabilsin. Bütün bunlar hayata ayrı bir parlaklık, ayrı bir mana katıyor. Bu yüzden tevhit ve rububiyet; en ziyade hayat üzerinde parlıyor.

İlgili yeri okumak için tıklayınız:

- Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Üçüncü Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...