Block title
Block content

"Hayat mevcudatın keşşafıdır. Keyfiyâtın tahakkukuna sebeptir. Hem cüz’î bir cüz’ü, küll ve küllî hükmüne getirir. Ve küllî şeyleri bir cüz’e sığıştırmaya sebeptir." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayatın oluşması ve vücut bulabilmesi, bütün kainatın ve içindeki sebeplerin bir araya gelmesi ve içtima etmelerine bağlıdır. Bu yüzden hayat, kainat fabrikasının çarklarının dönmesi ile hasıl olan bir mamuldür.

Mesela hava, su, ateş, toprak bütün kainatı istila etmiş dört ana unsurdur ve aynı zamanda hayatın oluşmasında en temel unsurlardır. Bunlar olmadan hayat vücut bulamaz. Öyle ise hayat öyle bir iksirli macundur ki, girdiği yeri bütün kainat ile alakadar ve muhatap yapıyor. Küçük bir karınca ve arı, hayat ve kainatla muhatap haline geliyor.

Kainat âdeta arı ve karıncanın hayatının idamesi için işliyor. Ama dağ, çok azim olmasına rağmen, hayatı olmadığı için irtibat ve muhataplığı sınırlı ve mahdut kalıyor. Alakadarlığı sadece bulunduğu mekan kadar oluyor. Küçük bir arı ve karıncaya külliyet noktasında yetişemiyor. İşte küçük bir cüzün hayat ile külliyet kazanması, arının ve karıncanın bütün kainat ile hayat sayesinde  alakadar ve muhatap olmasıdır.

Külli şeyleri bir cüze sığıştırması ise, hayat için lazım olan bütün maddelerin ve unsurların arı ve karıncanın vücudunda mahsus ve hassas bir şekilde yerleşmesidir. Zira hayat öyle bir macundur ki, maddesi kainatın her yerine ve köşesine dağılmıştır. Bu hayatın vücut bulması ancak dağılmış ve bir birinden farklı olan unsurların bir araya gelip cem olması ile mümkündür. İşte arı ve karıncanın vücudunda bütün o külli unsurlar hassas ve muntazam bir mizan ile cem oluyorlar. Bir nevi hayat ile bütün o külli unsurlar arı ve karıncanın vücudunda misafir olup toplanıyorlar demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Maksat, Birinci Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2516 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...