"Hayat, Zat-ı Zülcelal’in en parlak bir burhan-ı vahdeti ve en büyük bir maden-i nimeti ve en latif bir tecelli-i merhameti ve en hafi ve bilinmez bir nakş-ı nezih-i sanatıdır. " denilip hayatın "hafi ve dakik" olduğu ifade ediliyor. Açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat; kendisine hizmet eden her şeyin Allah’ın mülkü, mahluku ve memuru olduğunu ilan etmekle, onun birliğine en parlak bir delil olur. Yani hayatı veren kim ise; o hayata yardım eden, her şeyi yaratan ve emrine itaat ettiren de odur.

Hayat aynı zamanda en büyük bir nimettir. Yani hayat sebebiyle bize yardım eden her şey, bizim için bir nimet olmaktadır. Mesela, bir taş için ne Güneş bir nimettir, ne hava, ne de su... Bir ağaç için bunların her biri ayrı bir nimettir.

En büyük nimet sofrası insana ihsan edilmiştir. Kâinat bir meyve için büyük bir nimet sofrası olmakla birlikte, o meyvenin kendisi ancak ondan istifade eden insanlar sayesinde nimet olmaktadır. Yani, bir meyve, ondan faydalanan canlılar olmasa, sadece ilahi bir sanat eseri olarak kalır, nimet olmaz. İşte güneşten, havaya, arının balından, koyunun sütüne kadar her şeyi nimet eden hayattır, hayat sebebiyle onlardan istifade eden canlı mahlûkattır.

Hayatın “en latif bir tecelli-i merhamet” olması, en büyük bir ilahi lütuf ve diğer kesif eşyadan çok daha ileri bir rahmet tecellisi olması cihetiyledir.

İşte kesif ve maddi olmaması cihetiyle hayat, Cenab-ı Hakk’ın “en hafi ve bilinmez bir nakş-ı nezih-i sanatıdır.” Yani, hayatın kendisi maddi bir varlık olmadığı için gizlidir, görünmez. Mahiyeti ise Üstadımızın da beyan ettiği gibi, zaman-ı Âdem'den beri bilinememiştir, halen de bilinemiyor. Onun mahiyetinin bilinmeyişi, bir yönüyle de onda çok ince ve mükemmel bir ilahi sanatın sergilenmiş olmasındandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...