"Hayatımın bana bakması bir ise, Zât-ı Hayy-ı Kayyûma bakması yüzdür. Ve bana ait neticesi bir ise, Hâlıkıma ait bindir." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sana hayatı veren Hayy-ı Kayyûma göre hayata bak."

"Ben de baktım, gördüm ki: Hayatımın bana bakması bir ise, Zât-ı Hayy-ı Kayyûma bakması yüzdür. Ve bana ait neticesi bir ise, Hâlıkıma ait bindir. Şu halde, marzî-i İlâhî dairesinde bir an yaşaması kâfidir, uzun zaman istemez."(1)

Burada Üstadımız, hayatın kıymetli bir cevher olmakla beraber, çok kısa bir ömür geçirdiği ve çabuk sönüp gittiği gerçeğini, önceleri nasıl düşündüğünü ortaya koyuyor. Evet hayat çok değerli bir cevherdir; kıymetli bir varlıktır. Fakat bu değerli ve kıymetli varlık, kendine yakışır bir zaman diliminde değil, çok kısa bir zamanda, sıkıntı ve tazyikat içerisinde geçmektedir.

Oysa bu hayat çok daha uzun ve saadetli bir ömür geçirmesi gerekirdi. İşte Üstadımız, kendisine Üstad kabul ettiği “Allah bize kafidir, O ne güzel vekildir.” ayetine, bu müşkil meselenin halli için müracaat etmektedir.

Bu ayet, Üstadımıza üstadlık etmek suretiyle ona yol gösteriyor. Hayata kendi penceresinden değil, Cenab-ı Hakk'ın hayatı kendinden anlamında “Hayy” ve daima var olup, varlıklara da varlık verip onları ayakta tutan anlamında “Kayyum” isimlerinin pencerelerinden bakmasını tavsiye ediyor. Üstad Bediüzzaman da bu pencerelerden bakmaya başlıyor. Ve elde edilen neticeyi bize bildiriyor.

Şöyle ki; hayatın sahibi, yaratıcısı, rızıklandıranı, devam ettiricisi, ahirette tekrar diriltecek olanı, hayata lazım olan tüm azaları ve harici tüm ihtiyaç ve ortamı hazırlayanı, Hayy-u Kayyum olan Allah’tır. Bu nedenle hayatın bize bakması bir ise, Allah’a bakması bindir. Öyleyse Allah kendi malı olan ve kendisi için yarattığı bu hayatı zayi etmeyecektir. Hayat hakkında verdiği kararlar adaletli ve hikmetli olacaktır. Öyleyse hayatın uzunluğu ve kısalığı, hikmetsiz değildir. Elbette Allah’ın verdiği karar yerindedir.

Bu noktadan bakıldığında, hayat çok kıymetli bir cevher olmakla beraber, bir an bile Allah’ın rızası yolunda zaman geçirmesi yeterlidir. Uzun zaman o kadar önemli değildir. Çünkü, o hayat Allah rızasına göre hareket etmesi için yaratılmıştır. Bu noktadan bu gayeyi bir an bile yaşaması elbette yeterlidir.

Ayrıca Hayy ve Kayyum olan Allah, daimi ve ebedi olduğu için, O’nun varlığı hayatın varlığı anlamına gelmektedir. Bu noktadan da hayatın bu dünya itibariyle kısa olması, hakikaten de kısa bir hayatı olduğu anlamına gelmez. Demek hayat görünüşte kısa bir zaman geçirmekte, fakat ebedi ve daimi olan Allah’a dayanmakla ebediyet kazanmaktadır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...