Block title
Block content

"Hayatın yarası iltiyam bulur. İzzet-i İslâmiyenin ve namusun ve izzet-i milliyenin yaraları pek derindir." Açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Neden bu kadar İ.g.z.'den nefret ediyorsun, musalâhasını da istemiyorsun?"

"C - Sebep bir değil, bindir. Bana en ziyade şedid görünen, mânen ahlâkımıza vurduğu darbedir. Çekirdek halinde olan secâya-yı seyyieyi içimizde inkişaf ettirdi. Hayatın yarası iltiyam bulur; izzet-i İslâmiye, namus-u millînin yarası pek derindir."

"Edirne Camiinde, bir İslâm hocasının lisanıyla, Venizelos gibi şeytan zâlime dua ettirdi. Merkez-i Hilâfette, Müslümanlar lisanıyla hizbüşşeytan olan İ.g.z., Yunan askerlerini halâskâr, tathirci ilân ve karşısındaki gürûh-u mücahidîni câni, zalim söylettirdi."

"Acaba, bir vâlide o dereceye getirilse ki, çocuğunu kendi eliyle öldürerek, müteessir olmayarak parça parça etse, hiç mümkün müdür ki, onda hissiyat-ı âliye ve ahlâk-ı sâmiye intifa etmesin?"(1)

İngilizlerin maddi işgalinden doğan maddi yaralar çabuk iyileşebilir, ama onların içimize inkılaplar aracılığı ile attığı   manevi yaralar pek derindir ve iyileşmesi yıllar alabilir ve almıştır da.

Maddeten İngilizlerin karşısında bulunan paşalar, manen onların bozuk medeniyetini Türkiyeye aşılamışlar ve bu memleketin maneviyatını perişan edip derin yaralar açmışlardır. Üstad Hazretlerinin bütün mücadelesi İngilizlerin açtığı bu manevi yaranın sarılması ve iyileşmesi içindir.

Nitekim savaştan doğan maddi yaralarımız kısa süre sonra iltiyam bulup iyileşmiştir. Ancak o zaman açılan manevi yaralarımız halen iltiyam bulmamıştır. O günden bu yana, gerek fert ve gerekse toplumsal olarak yaşanan manevi sıkıntılar bunun delilidir.

(1) bk.Tuluat, Zamandan şikayet Allah'ın san'atına itiraz olmaz mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...