"Hayatın yarası iltiyam bulur. İzzet-i İslâmiyenin ve namusun ve izzet-i milliyenin yaraları pek derindir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Neden bu kadar İ.g.z.'den nefret ediyorsun, musalâhasını da istemiyorsun?"

"C - Sebep bir değil, bindir. Bana en ziyade şedid görünen, mânen ahlâkımıza vurduğu darbedir. Çekirdek halinde olan secâya-yı seyyieyi içimizde inkişaf ettirdi. Hayatın yarası iltiyam bulur; izzet-i İslâmiye, namus-u millînin yarası pek derindir."(1)

“Hayatın yarası iltiyam bulur.” ibaresi ile İngilizlerin verdiği maddi hasarlar zamanla iyileşir denilmektedir.

İzzet-i İslâmiye, namus-u millînin yarası pek derindir.” Bu ibarede ise, açılan manevi yaraların çok derin olduğu ve maddi yaraya nispeten tedavisinin daha zor bir süreç gerektirdiği ifade ediliyor.

Kısaca İngilizlerin bize vurduğu maddi darbenin hasarları zaman içerisinde tedavi edilebilir, ama açtığı manevi yaraların izi pek derindir, tamiri uzun süre ister denilmektedir.

(1) bk. Tulûât.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...