Block title
Block content

"Hayatınızın makinasında dercedilen şu nazik letaif ve manevîyat, ve şu hassas aza ve alât, ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessis havas,.." Letaif, maneviyat, cevarih, cihazat, aza ve alât için birer örnek verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunlar arasında kesin hatlar çizmek zordur. Zira, bir şey bazen bunların ikisi yahut üçü için de kullanılabilmektedir. Meselâ “ayak” hem azadır, hem cevarihtir. Keza, hissiyat aynı zamanda letaiftir.

Göz azadır, görme ise bir histir, bir duygudur. Bununla birlikte şöyle bir açıklama getirilebilir:

Kalp, sır, akıl, vicdan,, hafıza, hayal,..,  “nazik letaif ve manevîyat”;

El, ayak, ağız, mide, göz, kulak, dil,…,  “hassas aza ve alât”,

Bunlardan ilk ikisi veya üçü “cevarih”;   (Cevarih, “yaralayıcı ve kesici  aletler” demek olup, daha çok el, ayak ve ağız için kullanılır.) Bu kelime Nur Külliyatında, daha çok “dış organlar” manasında kullanılmaktadır.

Görme, işitme, koklama gibi duygular da “mütecessis havas ve hissiyat” olarak düşünülebilir.

Mütecessis; “ tecessüs eden, gizlileri araştıran” demektir. Meyvenin tadı ve kokusu sadece görme ile anlaşılmıyor. Tat alma duygusu, tecessüs ile, onu insana hissettiriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...