Hayır ve şerlerin birbiriyle imtizac etmesi, hayırda bazen şerlerin ve şer bildiğimizde de hayırların olmasını izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan genellikle hayrı nefsin istek ve arzularına mutabık, şerri de muhalif olan şeyler olarak değerlendirir. Yani hayır ve şerrin kıstas ve ölçüsünü, nefis ve faydacılık olarak algılar. Halbuki insanın nefsi ve arzularının dairesi, çok dar ve kısadır. Kainatta o kadar çok hikmet ve maslahat vardır ki, insanın nefsi ve arzuları bunların yanında nokta kadar kalır. Biz kalkıp nokta kadar olan nefsimizi ve arzularını kainata miyar ve mühendis tayin ediyoruz. O zaman nefsimizin hoşuna gitmeyen her şeye, şer ve zarar nazarı ile bakıyoruz. Bu da hayırları şer, şerleri de hayır zannetmemize yol açıyor.

Mesela; sel, deprem, kıtlık gibi zahiren şerr gibi duran şeylerin ince ve bilinmeyen çok hikmet ve maslahatları vardır ki; insan bunları göremediği ve sadece nefsine gelen bazı zararları nazara alarak meseleye baktığı için, külliyen şerr olarak algılıyor. Yağmurun külli hayır ve neticelerini unutup, sel ve afat gibi birkaç zararına bakarak, yağmura külliyen şerr demek gibidir. İnsan yağmura sadece nefsine temas eden noktadan bakıyor, umumi ve külli noktadan baksa yağmurun şer değil, hayır olduğunu görebilecektir.

Mesela; hastalık insan nefsinin hoşuna gitmediği için, nefis onu şerr olarak görür, halbuki hastalığın çok ince ve latif manaları ve maslahatları vardır. Hastalık insana nimetin kıymet ve derecesini ihsas ettirir, dalalete ve günahlara gitmeye bir perde teşkil eder vs... Bizim göremediğimiz sayısız hikmet ve maslahatları vardır. Biz bunları nazara almayarak, sadece nefsimize sıkıntı veren bir iki vechesine bakıp, "Bu şerdir." deriz ki, hakikat bu değildir. Tersi; sıhhat nefsimizin hoşuna gider ama, bilmiyoruz ki bize çok zararları var. Çokların ebedi saadeti kaybetmesinde önemli bir faktördür sıhhat. Ama nefse ve zahire göre maslahat ve menfaat gibi durur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...