"Hayvanat alemini gördüğüm vakit hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve aczleri o alemi bana cok karanlıklı ve hazin gösterdi. Birden Rahman ismi Rezzak burcunda şemsi taban gibi tulu etti..." "Şu isim şu ismin burcunda", ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın her bir isminin kainat sahnesinde tecelli dairesi vardır. Bu dairede bir isim hakimdir ve galiptir, diğer isimler ise bu ismin emrinde ve gölgesinde hizmet ve tecelli ederler.

Mesela; sema bir dairedir, bu dairede hakim isim, Allah’ın Celal ismidir. Dev galaksilerin sapan taşı gibi çevrilmesi ve zerrece yörüngesinden sapmaması; Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyasını muhtevi olan Celal ismini kör olana bile gösterir. Bu sema dairesinde diğer isimler Celal isminin komutasında ve gölgesinde tecelli ederler.

Yine bir çiçeğe nazar ettiğimizde oradaki ince sanatlar ve güzel kokular ve estetik işlemeler; Allah’ın Cemil isminin manasını zahiren ve galiben gösterir. Bu çiçek dairesinde ise, Allah’ın Cemal ismi hakim, diğer isimler bu ismin komutasında ve gölgesinde işlerler. Bunun gibi kainatta ve mevcudatta her ismin kendisini izhar edip gösterdiği daireler vardır.

Rahman, yani şefkat manası, Kerim isminin tecelli dairesinde çok aşikarene tecelli edip kendisini ilan ediyor. Ama bu dairede Kerim ismi, yani ikram ve ihsan manası galip, diğer isimler ise ona tabidir.

Allah’ın isimlerinin biribirlerinin üstünde görünüp biribirlerinin burcunda tulu etmesi, her bir ismin o fiilde gerekli aktör olmasındandır. Yani fiilin vuku bulması bütün isimlerin o fiilde tecelli etmesi ile mümkündür. Lakin fiilin mahiyetine göre bir isim o fiilde galip, diğer isimler ise ona tabidir. Bu sebeple bir fiilde bütün isimler zımni olarak tecelli ederler. Bu da isimlerin biribirlerinin dairesinde görünmelerini ve tulu etmelerini temin ediyor.

Kainatta her şeyin terbiye ve idaresine rububiyet denir. Terbiye ve idarede en göze çarpan husus ise şefkattir. Yani Allah terbiye ve idare ederken, şefkat ile terbiye ediyor. Bunun en somut ispatı ise rızıktır. Allah canlı cansız, mümin kafir, her mahlukun rızkını mükemmel bir şekilde göndermesi ve beslemesi şefkatin en zahir manasıdır. Üstad Hazretlerinin Rezzak manasında demesindeki hikmet; rızıkta şefkatin çok parlak olarak tecelli ve tezahür etmesidir. Rahman ismi somut olarak rızıkta görünüyor. Rızık âdeta cisimleşmiş bir şefkattir. Yavrular dünyaya geldiklerinde rızıklarının da beraberinde gelmesi, denizin dibindeki küçük bir balığın en güzel şekilde beslenmesi, yüz binlerce canlının rızkının unutulmadan muntazaman ve tam vaktinde gönderilmesi; Rahman isminin Rezzak manasında tecelli ve tezahürüdür.

Rahman ismi diğer bütün isimlerde göründüğü için diğer isimler Rahman isminin çatısı ve dairesi altındadır. Bu yüzden Rahman ile Rezzak arasında şiddetli bir münasebet vardır. Üstad Hazretleri “manasında ve burcunda” derken, bu şiddetli münasebete işaret ediyor.

Özet olarak, kainat, Allah’ın isimlerinin sahnelendiği dev bir salondur. Bu salon içinde saloncuklar vardır ki, hepsi bir ismin sahnelenmesine hizmet ediyor. Bu sahnecikler içinde bir isim öne çıkarken, diğer isimler onun riyasetinde ve gölgesinde tecelli ediyor. Bir sahnede birçok ismin tezahür etmesi tulu ve burç manalarına işaret eden bir levha hükmündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...