Hazret-i Adem´in melaikelere karşı kabiliyet-i hilafet için zuhur eden mu´cizesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Secde-i melaike b) Hilkat-i âlem c) Talim-i esma d) Hilkat-i beni Adem

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekelerin secde etmesi, üstünlüğün bir sebebi değil, neticesidir. Yani Hazreti Adem (as)'in üstünlüğünü gösterdikten sonra secde ediyorlar.

Hazreti Adem (as) yaratılmadan önce zaten alem var ve mevcuttu. Hilkat-i alemden maksat, hikmet-i hilkat ise zaten talim-i esmada bu mana zımni olarak ona bildirilmiştir. Yani kainatın asıl yaratılma sebebi, Allah’ın, isim ve sıfatları ile görme ve görülme isteğidir.

Hilkat-i ben-i Adem kısmen bu mucizenin içindedir. Zira insanı kainata halife kılan husus, insanın tabiatındaki ve fıtratındaki kabiliyet ve istidatlardır. Allah’ın bütün isimlerini tadıp tartma kabiliyeti yalnız insana mahsustur.

Hilafetin ispatı için zuhur eden mucize talim-i esmadır. Tabi sadece bir isim talimi değil, bu isimlerin tecellilerine mazhariyet de söz konusudur. Yani insan, Allah’ın bütün isimlerine kabil ve münfail bir varlıktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...