"Hazret-i Ali (R.A.) başta olarak bütün ehl-i hakikat, Hazret-i Ebubekir ve Hazret-i Ömer'i (R.A.) takdim ediyorlar. Hizmet-i İslâmiyette ve kurbiyet-i İlahiyede makamlarını daha yüksek görmüşler." Bu ifadede Hz. Osman (ra)'ın geçmemesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şeyheyn" tabiri, Hz. Ebu Bekir ve Ömer (ra)’in dönemine deniyor. Bu dönemde İslam âlemi en kuvvetli ve parlak dönemini yaşıyor. İslam dininin siyasal ve içtimai açıdan kökleşip müesseseleştiği bir dönemdir. Bu nedenle diğer iki Raşit halife olan Hz. Osman ve Hz. Ali (ra)’in döneminden daha faziletli daha sevaplı bir dönemdir. Burada az bir amel öbür zamandaki çok amele bedeldir.

Bunun en büyük sırrı, dönem olarak Hz. Peygamber (asm) ve onun risaletine en yakın bir dönem olmasıdır. Bu dönemde İslam kurumsallaşıp kökleşirken diğer iki dönemde daha ziyade ihtilaf ve ifsat ile uğraşılmıştır.

Bu tabi ki Hz. Osman ve Hz. Ali (ra)‘in şahsından kaynaklanan bir durum değil, toplumsal yapının bozulmaya başlamasından kaynaklanan bir durumdur. Hz. Osman (ra)’in dönemi bir cihetle "Şeyheyn" dönemini, bir cihetle de Hz. Ali (ra) dönemini yansıttığı için, safi olarak "Şeyheyn" dönemi denilmiyor.

Hz. Osman (ra) döneminin ilk altı yılı, "Şeyheyn" dönemini andırırken, son altı yılı da Hz. Ali (ra)’in dönemini andırıyor. Bu yüzden Hz. Osman (ra) ile Hz. Ali (ra) arasında aşırı bir makam farkı bulunmuyor. Yine de Ehl-i sünnet âlimleri Hz. Osman (ra)’ı fazilet noktasından Hz. Ali (ra) takdim ediyorlar.

Bu paragrafta Üstad Hazretleri her ne kadar Hz. Osman (ra)’in ismini zikretmemiş olsa da Risale-i Nur'un birçok yerinde dört halifenin sıralamasında Ehl-i sünnete riayet etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...