"Hazret-i Ali (r.a.), o mucizevâri kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) o harika keramet-i gaybiyesiyle,.. Eğer bilerek bu ihlâsı kırsanız, onların tokadını yersiniz." Tokadın onlardan geldiğini nasıl anlayabiliriz, neden özellikle bu iki zat?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmam Ali (ra) ve Gavs-ı Geylani (ks) Hazretlerinin üç özelliği, üç mümeyyiz vasfı bulunuyor. Birisi Ehl-i beyt olmaları, diğeri manevi tasarruflarının devam ediyor olması, üçüncüsü de Üstad Hazretlerinin bu iki zat-ı mübarekten manevi ders ve feyiz almasıdır. Bu yüzden bu iki zat-ı mübarek Risale-i Nurlar ve onun şakirtleri ile ciddi alakadardır diyebiliriz.

Üstelik Üstad Hazretleri bu iki zat-ı muhteremin maddi ve manevi evladıdırlar.

Risale-i Nur'un iman hizmetini aksatanların bu iki zat-ı mübarekten tokat yemelerinin bir maddi boyutu bir de manevi boyutu var. Maddi boyutu, tokadın kendisidir ki, bunların neler olduğunu Onuncu Lem’a olan Şefkat Tokatları Risalesinden okuyabiliriz.

Manevi boyutu ise bu tokada menşe olan manevi sebeptir ki, bu sebeplerin İmam Ali (ra) ve Gavs-ı Geylani (ks) Hazretleri olduğunu mevsuk ve mutemet olan Üstad Hazretlerinden öğreniyoruz. Yoksa bizim kalkıp manevi perdeyi açıp, "Bak bu tokatları bu zat-ı muhteremler atıyor." diyecek bir gücümüz ve takatimiz bulunmuyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...