"Hazret-i Ali (r.a.), o mucizevâri kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) o harika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlâsa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkârâne teselli verip hizmetinizi mânen alkış..." neden sadece Nur talebelerine?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Başta Kur’an’-ı Kerim'den otuz üç ayet, Hz. Ali (ra), Gavs-ı Azam (ks), 1926-1960 yıllarındaki zorlu şartlarda, Nur talebelerinin iman mücadelesine bakıp müjde veriyorlar. Evet o dönemde Osmanlı yıkılmış tekke ve medreseler kaldırılmış, kökü dışarıda olan dinsizlik komitesi âdete inananları mengene gibi kıskaç altına almış. Alim ve evliyaların bir kısmı idam edilmiş, bir kısmı sürgüne gönderilmiş, bir kısmı da baskılara dayanamayıp teslim olmuştur. Üstad Hazretleri ve talebeleri gibi çok küçük bir azınlık direnip mücadele ediyor. Meydanda başka kimse bırakılmamış, bu manayı iyi anlamak için o dönemleri iyi analiz etmek gerekir.

Böyle çetin ve zorlu bir süreçte başta Kur’an’-ı Kerim’in, Hazreti Ali, Gavs-ı Azam gibi manevi tasarrufları devam eden büyük şahsiyetlerin, bu iman taifesine müjde vermemesi düşünülemez.

Muhafaza gaybi bir durum olduğu için, somut bir şekilde gösterilemez. Lakin hadiselerin tevafuku, olağanüstü bir şekilde idam ve hapislerden kurtulmalara dikkatle bakıldığında, bunun manevi bir hıfz olduğunu anlamak mümkün.

Elbette ki bu mübarek zatların manevi yardım ve destekleri, sadece Nur talebelerine has değildir. Dine hizmet eden ve teselliye muhtaç olan her ferd ve cemaat bundan hissedardır...

Hem Üstad Hazretleri gibi mevsuk ve mutemet bir müceddide itimat edemeyecek kadar kalp sarsılmış ise, böyle feri ve tali şeyleri böyle kimselere iddia etmek abesle iştigal olur. Bu gibi suizanlar imanın zafiyetinden ileri gelir dikkat etmek lazım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

isahalim

Hz. Ali'nin (R.A.) kerametini " mucizevâri keramet" diye zikretmesinin bir sebebi var mıdır? Kerametlerin mucizevi olmayanları da var mıdır? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Mucizevi mucize ile aynıdır anlamına gelmiyor sadece mucizeyi anımsatır bir harika demektir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...