"Hazret-i Ali’nin hilâfetinin teahhur etmesinin bir sırrı..." Burada Hazret-i Ali’nin (r.a) hilafetinin teehhur etmesinden ziyade, o zamanda halife olmamasının hikmeti anlatılıyor gibi, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Muhtelif milletlerin İslam olması bir süreç içinde gerçekleşmiştir. Özellikle Hazreti Ömer ve Osman (ra) dönemindeki fetihler İslam alemini çok genişletmiş ve birçok milletleri kendi bünyesine dahil etmiştir.

Daha sonra, yani Hazreti Ali (ra) döneminde bu milletlerin içinde çekirdek halinde bulunana fitneler harekete geçmeye başlamış, İslam toplumu büyük bir karmaşa içine sürüklenmiştir.

İşte bu karmaşaya dayanacak ve bu kaosla baş edecek hem cesur hem ilim sahibi hem Hâşimî ve Âl-i Beyt gibi kuvvetli bir soya sahip (o dönem şartlarında aşiret ruhu çok önemlidir) bir halife lazım ki bunun en güzel adayı Hazreti Ali’ (ra)dir.

Hazreti Ali (ra)’in hilafetinin teehhürü ile o devirde halife olmasının hikmeti denk ve muvafık gelmiş, demek daha doğru olur.

Hazreti Ebu Bekir (ra)’in döneminde İslam alemi birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyuyordu. Peygamberlik iddia eden yalancıların zuhuru, Hazreti Peygamber (asm)'in vefatının şoku Hazreti Ebu Bekir (ra) gibi birleştirici, fazilet konusunda en üstün birisini iktiza ediyordu.

Dört halife dönemlerinin hepsi ayrı bir ortam ayrı bir dönem olup, her bir halife o ortama o döneme muvafık düşmüştür. Herhangi bir halifenin bu ayrı ortamları tek başına sürdürmesi mümkün değildi, zaten kader de buna müsaade etmedi, bu dört ortama en uygun olanları başa geçirdi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...