Block title
Block content

"Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemâlât-ı fevkalâdesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (r.a.) ona tercih etmek kabil olmuyor." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şîa-i Velâyet eğer dese ki: 'Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemâlât-ı fevkalâdesi kabul olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (r.a.) ona tercih etmek kabil olmuyor.'"

"Elcevap: Hazret-i Sıddık-ı Ekberin ve Fâruk-u Âzamın (r.a.) şahsî kemâlâtıyla ve veraset-i nübüvvet vazifesiyle zaman-ı hilâfetteki kemâlâtıyla beraber bir mizanın kefesine; Hazret-i Ali'nin (r.a.) şahsî kemâlât-ı harikasıyla, hilâfet zamanındaki dahilî, bilmecburiye girdiği elîm vakıalardan gelen ve sû-i zanlara mâruz olan hilâfet mücahedeleri beraber mizanın diğer kefesine bırakılsa, elbette Hazret-i Sıddık'ın (r.a.) veyahut Fâruk'un (r.a.) veyahut Zinnureyn'in (r.a.) kefesi ağır geldiğini Ehl-i Sünnet görmüş, tercih etmiş."(1)

Şia mezhebi, Hazreti Ali (ra)’ı öven hadisleri de öne sürerek Hazreti Ali (ra)’ı diğer üç halifeden üstün tutuyorlar. Ve bunu da hadislerde Hazreti Ali (ra)’e atfedilen faziletlerle ispat etmeye çalışıyorlar. Oysa ümmetin ortak aklını temsil eden Ehl-i sünnet üç halifenin Hazreti Ali (ra)’dan daha üstün olduğunu kabul ediyor ve bunu bir çok deliller ile ispat ediyorlar.

Yani yukarıdaki soruda Şia şunu demek istiyor; "Hazreti Ali öyle bir kemale ve manevi makama sahip ki, diğer üç halifenin ona yetişmesi mümkün değildir." diyor ve Ehl-i sünnetin fazilet sıralamasına bu şekilde itiraz ediyorlar. Üstadımız da bahsin devamında Şia’nın bu tezini sağlam deliller ile çürütüyor.

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...