"Hazret-i Ali'ye (ra) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsî kemalât ve mertebesi noktasından. İkinci cihet, Âl-i Beyt'in şahs-ı manevîsini temsil ettiği noktasındandır." İzah eder misiniz?

Soru Detayı

Hazret-i Ali'ye (ra) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsî kemalât ve mertebesi noktasından. İkinci cihet, Âl-i Beyt'in şahs-ı manevîsini temsil ettiği noktasındandır. Âl-i Beyt'in şahs-ı manevîsi ise Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın bir nevi mahiyetini gösteriyor.Risale-i Nur - Lem'alar(28)

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti Ali Efendimiz (ra) şahsi makam ve mertebe açısından ilk iki halifeye yani Hazreti Ebu Bekir ve Ömer (ra) efendilerimize yetişemiyor. İlk iki halife şahsi fazilet ve manevi merbete açısından Hazreti Ali Efendimiz (ra)'den daha üstün daha faziletli oluyorlar.

Hazreti Ali Efendimiz (ra)'in birde Ehl-i beyti temsil etme, onların simgesi olma yönü var. İşte bu yön itibari ile Hazreti Ali Efendimiz (ra) Hazreti Ebu Bekir ve Ömer (ra) efendilerimizden daha üstün daha faziletli görünüyor. Çünkü Ehl-i beytin şahs-ı mânevîsi Resul-i Ekrem (asm)'ın bir nevi mahiyetini gösteriyor ve onun yüce makamı ile ilgili bir makamdır. Hazreti AliEfendimiz (ra) de bu kurumsal makamın temsilcisi olduğu için manen daha parlak görünüyor.

Şia bu inceliği kavrayamadığı, yani şahsi makamla kurumsal makamı birbirine karıştırdığı için Hazreti AliEfendimizi (ra) her konuda üstün görüyorlar. Ehl-i sünnet ise kurumsal makamla şahsi makamı ayrı ayrı görüyor ve ona göre değerlendiriyor. Bir devlet başkanı devlet makamındaki kimlik açısından çok güçlü ve zengindir; çünkü arkasında devletin bütçesi ve askeri gücü bulunuyor. Ama aynı devlet başkanı o makamdan indiğinde, şahsi kimlik açısından çok fakir ve güçsüz olabilir. Şahsi makamla kurumsal makamları karıştırmamak gerekiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...