"Hazret-i Ali'ye (ra) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsî kemalât ve mertebesi noktasından. İkinci cihet, Âl-i Beyt'in şahs-ı manevîsini temsil ettiği noktasındandır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti Ali Efendimiz (ra) şahsi makam ve mertebe açısından ilk iki halifeye yani Hazreti Ebu Bekir ve Ömer (ra) efendilerimize yetişemiyor. İlk iki halife şahsi fazilet ve manevî merbete açısından Hazreti Ali Efendimiz (ra)'den daha üstün ve daha faziletli bulunuyor.

Hazreti Ali Efendimiz (ra)'in bir de Ehl-i beyti temsil etme ve simgesi olma ciheti var. İşte bu cihet itibari ile Hazreti Ali Efendimiz (ra) Hazreti Ebu Bekir ve Ömer (ra) efendilerimizden daha üstün ve daha faziletlidir. Çünkü Ehl-i beytin şahs-ı mânevîsi Resul-i Ekrem (asm)'ın bir nevi manevi şahsiyetini temsil eden yüce bir makamdır. Hazreti Ali Efendimiz (ra) de bu makamın en büyük temsilcisi olduğu için manen daha parlak görünüyor.

Şialar bu inceliği kavrayamadığı, yani şahsi makam ile umumi ve küllî makamı birbirine karıştırdığı için Hazreti Ali Efendimizi (ra) her konuda üstün görüyorlar. Ehl-i sünnet ise küllî makamla şahsi makamı ayrı ayrı görüyor ve ona göre değerlendiriyor. Bir devlet başkanı, devlet makamındaki kimlik açısından çok güçlü ve zengindir; çünkü onun arkasında devletin bütün imkânları ve askeri gücü bulunuyor. Ama aynı devlet başkanı o makamdan indiğinde, şahsi hüviyeti açısından çok güçsüz olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...