Block title
Block content

"Hazret-i Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemâline münasip düşmeyen bazı hâlâta merci olmak için, o memuriyete bir nâzır ve kudret-i İlâhiyeye bir perdedir." açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyevi sebepler; Allah’ın izzet ve azametine gidecek haksız şikayet ve itirazlara, birinci güvenlik perdesidir. Ekseri avam insanlar, bu perdeyi aşıp izzet ve azamete ulaşamazlar, sebeplere küfreder dururlar.

Ama bazı insanlar vardır ki; bu maddi sebepleri aşıp, izzet ve azamete ulaşabilecek kabiliyete sahiptirler. Allah bu gibi insanlara da ikinci bir emniyet perdesi olarak, Azrail (as)’ı koymuştur. Maddi sebepleri geçse bile, Azrail perdesini geçemiyorlar. 

Genelde zahir noktasından, Allah’ın rahmet ve cemaline yakışmayan haller ya sebeplere ya da Azrail (as)’a verilir, Allah’a giden şikayet ve itirazlar nadirdir, onlar da belalarını bulurlar.

Bu noktadan bakıldığında Azrail (as) melekut aleminden ziyade, mülk cihetine yakın duruyor. Bizim zihnimizde mülk ve melekût denilince; mülk bu dünya, melekut öbür dünya olarak anlaşılıyor. Halbuki "her şeyin bir mülk bir de melekût yüzü var" denilirken, bu ahiret ve gaybi alemler içinde geçerlidir. Melekût bir şeyin asıl hali ve yapılış hikmet ve gayesi demektir. Bu noktadan cennette de mülk ve melekut manası vardır. Cennetin bahçeleri mülk iken, o bahçelerin veriliş gaye ve hikmetleri melekût olur. 

Yani mülk ve melekût izafi bir kavramdır, bakıldığı yere göre manası değişir. Allah’ın her şeyin arka cephesinde kurguladığı hikmet ve sistemlerin tümü; melekût alemidir, burada zerre miktar bir çirkinlik ve kusur yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...