"Hazret-i Cabir İbni Abdullahi'l-Ensari beyan ediyor: Biz, bin beş yüz kişi, gazve-i Hudeybiye'de susadık..." Hudeybiye bir barış antlaşması olduğuna göre, Üstadımız ne hikmete binaen "gazve" diye nitelemiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tarih kaynaklarında Peygamberimizin (asm) katıldığı gazvelerde Hudeybiye Gazvesi de geçmektedir. Zira Hudeybiye'ye gidişin asıl gayesi sulh yapmak değildi; bir savaş ihtimali de hesaba katılarak gidilmişti. Bir sefer mahiyeti taşıması sebebi ile "gazve" sınıfına dâhil edilmiştir.

Hadis kitaplarında ve İslam tarihi kaynaklarında Emrü’l-Hudeybiyye, Kıssatü’l-Hudeybiyye, Umretü’l-Hudeybiyye, Sulhu’l-Hudeybiyye, Gazvetü’l-Hudeybiyye şeklinde kaydedilen Hudeybiye Antlaşması Kur’ân-ı Kerîm’de Müslümanlar için “feth-i mübîn” ve “nasr-ı azîz” olarak nitelendirilmiştir. (https://islamansiklopedisi.org.tr/hudeybiye-antlasmasi)

Bununla beraber Hudeybiye ile ilgili yazılmış bir kitabın ismi de şöyledir: Merviyyâtü Gazveti Hudeybiyye

(Hafîz Muhammed el-Hakemî, Merviyyâtü Ğazveti Ḥudeybiyye, Riyad 1411/1990)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...