“Hazret-i Dâvud Aleyhisselâm hakkında: وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ٭ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm hakkında: وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ âyetleri işaret ediyorlar..." izah eder misiniz?

Soru Detayı

“Hazret-i Dâvud Aleyhisselâm hakkında: وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ٭ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ  وَفَصْلَ الْخِطَابِ   Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm hakkında: وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ  âyetleri işaret ediyorlar ki: Telyin-i hadid, en büyük bir nîmet-i İlâhiyedir." Bu âyetlerin mealleri ve Süleyman Aleyhisselâm ile ilgili âyetin “telyin-i hadid” ile münasebeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Âyetlerin mealleri:

“Demiri onun için yumuşattık.” (Sebe', 34/10)

“Ona ilim ve hikmet ile hakkı ve bâtılı açıkça ayırt eden bir ifade gücü verdik.” (Sâd, 38/20)

“Erimiş bakırı ona sel gibi akıttık.” (Sebe', 34/12) âyet-i kerîmesi Süleyman Aleyhisselâm’ın diğer bir mu’cizesini haber vermektedir.

Âyetin tamamının meali şöyledir:

“Süleyman’ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir ay(lık yol) olan rüzgârı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa, ona alevli ateş azabını tattırırız.”

Erimiş bakırın sel gibi aktığını haber veren cümleden bir sonraki cümlede “Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı.” buyrulması, Süleyman aleyhisselâmın bu bakırı inşaat ve sâir işlerde kullandığına ve bu işlerde bir kısım cinleri de çalıştırdığına işaret etmektedir.

Bu işlerin neler olduğu konusunda kesin bir bilgi verilmemekte, sadece bir tefsirde, arkeolojik araştırmalar sonunda Fenikeli ustaların Süleyman aleyhisselâm için inşa ettikleri bir limanda bakır dökümhanesinin ortaya çıktığı belirtilmektedir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...