Block title
Block content

"Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibâa beşeri sarihan teşvik eder. Öyle de, şu elindeki san’at-ı âliyeye ve tıbb-ı Rabbânîye remzen tergib ediyor." cümlesinde, Hz. İsa'nın hangi ahlakına teşvik vardır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada özel bir davranışa işaretten daha çok, bir peygamberin genel ahlakı nazara verilmektedir. Nitekim bu kaide bütün peygamberler için geçerlidir. Yani Allah insanları bütün peygamberlerin ahlakına ittibaı emrediyor.

"Ahlak-ı ulvi" ifadesi, genel bir ifadedir ve bütün peygamberler için bu ifade kullanılabilir. Ancak cümlenin devamında ise, maddi ilimlerden tıp ilmine bir teşvik vardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...