Hazret-i Mehdi şahıs mıdır, şahs-ı manevî midir? İman, hayat ve şeriat merhalelerinde ayrı bir müceddit ve mehdi mi gelecek, yoksa tek kişi mi olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mehdi, yol gösteren ve hidayete vesile olan demektir. Bu tarif çerçevesinde, geçmiş büyük zatlardan Seyyid Ahmed-üs Sünusî, Seyyid İdris, Seyyid Yahya, Seyyid Abdülkadir-i Geylanî, Seyyid Ebulhasen-i Şazelî, Seyyid Ahmed-i Bedevî ve Şah-ı Nakşibend gibi maneviyat âleminin sultanları, milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuş ve bu ulvî vazifeyi hakkıyla ifa etmişlerdir.

Ahir zamanda gelecek olan Mehdi-i Âzam, selef-i salihindeki mürşidlerin ve müceddidlerin hakiki bir vârisidir. Bir Arap şiirinde denildiği gibi, ‘Bütün âlemi bir şahsiyette toplamak Cenab-ı Hakk’a zor gelmez.” İşte bu hal, ahir zamanda gelecek olan o zatta tecelli edecektir.

Mehdi elbette şahıs olacaktır. Ve Mehdi’nin (ra) iman, hayat ve şeriat olmak üzere üç mühim vazifesi olacaktır. Bu vazifeler ve merhalelerden en ehemmiyetlisi iman vazifesidir ve bunu bizzat kendisi bu vazifeyi ifa edecektir. Diğer iki vazife olan hayat ve şeriat ise hem uzun bir zaman isteyen, hem de geniş dairelere bakan vazifeler olmasından dolayı, bunu bir şahsın kısa bir zamanda yapması mümkün değildir. Bu bakımdan, Mehdi (ra)’in hayat ve şeriat vazifelerini şahs-ı manevisini teşekkül ettiren ve onun çizdiği istikamette giden nuranî cemaati yapacaktır. Tıpkı Hazret-i Peygamber (asm)'in attığı temel üstünde sonraki dönemlerde muhteşem medeniyetlerin meydana gelmesi gibi. Nitekim Hazret-i Ömer (ra)’in dönemi saltanat, ihtişam, fetihler bakımından Hazret-i Peygamber Efendimizin (asm) döneminden daha parlaktır. Bu da Peygamber Efendimizin (asm) döneminin ve attığı temellerin bir neticesidir.

Mehdi (ra)’in süreci de buna benzer olacaktır. Mantıkî ve imtihan sırlarına mutabık olan mâna da budur, diye düşünüyoruz. Hz. Mehdi’in bütün icraatları harika ve fevkalade bir şekilde olsa, bu hem kâinatta cari olan adetullaha, hem de imtihan sırrına zıt olur. Mehdi (ra) şahs-ı manevînin mümessil ve rehberi olacaktır. Bu noktadan Mehdi (ra)’in hem şahs-ı manevî, hem de şahıs olması hak bir mânadır. Yanlış ve hatalı olan bu iki mefhumu birbirinden ayırmak lazımdır.

Mehdiyi (ra) şahs-ı manevîden ibaret görmek, hadisin zahirini inciteceği gibi, -zira hadislerde ve Risale-i Nurlarda Mehdi bir şahıs olarak kabul ediliyor- Mehdi (ra)’nin mühim vazifelerini görecek olan şahs-ı manevîyi de inkâr etmek mânasına gelir.

Mehdi’yi (ra) harikulade bir insan suretine sokmak hem hakikatlerle, hem de Allah’ın adetullahı ile kabil-i te’lif değildir. Mehdi (ra) elinde sihirli bir değneği olup insanları ve insanlığı bir dokunuş ile düzeltecek değildir. Elbette o da bir cemaatin başında olacak, fikir ve eserle ortaya atılacaktır. Bu cemaat ve cereyan onun rehberliğinde, deccalı ve onun fikrini yerle bir edecektir.

Mehdi ve deccal aynı zaman diliminde olup, her ikisi de büyük bir cemaat teşekkül ettireceklerdir. Onlardan sonra da bu mücadele cemaatleri arasında devam edecektir. Mehdi (ra)’nin tâbileri ve cemaati en sonunda deccalın ve onun mensublarının işini fikren bitireceklerdir. İslam dininin adalet ve güzelliğini hem Türkiye'de, hem de dünyada ilan edeceklerdir. Bütün bu merhaleler şahs-ı manevî ile görülecektir, Mehdi de kabrinde bu hali manen alkışlayacaktır.

Mehdinin asıl hizmetinin ve fütuhatının manevî kılıç tabir edilen ilim, hikmet, tebliğ ve irşad ile olacağı yukarıdaki ifadelerden açıkça anlaşılmaktadır. Üstad, yine aynı eserinde şöyle buyurmaktadır:

“Nifak perdesi altında, risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr edecek Süfyan namında müdhiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan, ehl-i velayet ve ehl-i kemalin başına geçecek….bir zât-ı nuranî, o Süfyan’ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır.” (Mektubat)

İlave bilgi için tıklayınız:

MEHDİ GELMİŞ MİDİR?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

cebirsell
bence bu açıklamayla bu konuya nokta koymuşsunuz.gerçekten çokça sorulan bi soru ve cevabınız tam yerinde olmuş.özellikle Mehdi(r.a)nin hem şahıs hemde şahs-ı manevi olarak beraber düşünülmesi çok yerinde bir tespit Allah razı olsun çok istifade ettim
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...